Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Málo zásob vody ve sněhu věští další suché období

Datum: 30.01.2020

přehrada Morávka se Slavíčem

I v letošním roce pokračuje sucho. Vodohospodářům dělají starosti především velmi nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce. Ta v některých krajích nedosahuje ani čtvrtiny průměrných hodnot. Na vývoj hydrologické situace reaguje již od konce loňského roku Povodí Moravy, s. p. vhodnými manipulacemi na vodních nádržích. 

Na většině vodních toků jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Týdenní průtoky se v minulém týdnu pohybovaly v rozmezí 25 až 55 % průměrných lednových hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou pouhých 38 % lednového normálu. Poklesy hladin na tocích v uplynulém týdnu dosahovaly až 15 cm.

V Dyji na přítoku do vodní nádrže Vranov protéká jen 20 % dlouhodobého měsíčního průměru, Bečva je v Dluhonicích na 37 %, Dřevnice ve Zlíně na 21 %, Olšava v Uherském Brodě na 14 % normálu. Některé vodní toky jsou na hranici sucha – Velička 8 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Jevišovka 6 % dlouhodobého měsíčního průtoku. „Zásoby vody ve sněhu činí v povodí Moravy pod soutokem s Dyjí pouhých 82 mil. m3 vody. Pro srovnání v loňském roce to bylo ve stejnou dobu 797 mil. m3 vody, v roce 2017 to bylo 561 mil. m3 vody. Letošní zásoby vody ve sněhu jsou dokonce nižší, než v roce 2018, který byl extrémně suchý. Zásoby vody ve sněhu jsou zcela klíčové pro plnění vodních nádrží v jarních měsících i pro doplňování hladiny podzemních vod. V letošním roce ale zatím nemáme z čeho nádrže plnit,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Stávající situace tak zatím nasvědčuje tomu, že se sucho může prohlubovat. Vše bude záviset na vývoji počasí v následujících týdnech.

Nedostatek vody ve sněhové pokrývce se promítá nejen do stavu vodních toků, ale na zásobách vody ve vodních nádržích. Z nich vodohospodáři vypouštějí nezbytné minimum tak, aby docházelo alespoň k dostatečnému naředění vypouštěných odpadních vod z čistíren a zajištění základní ekologické funkce toků pod vodními nádržemi. Vodní nádrže Vranov, Vír, Hubenov jsou naplněné přibližně na 50 % zásobního objemu. „Již od konce loňského roku z některých nádrží odpouštíme jen stanovené minimální povolené průtoky. Přítoky do nádrží jsou však ještě menší a hladiny vody v nádržích zaklesávají. Z důvodu minimálních zásob vody ve sněhu během ledna jsme zažádali i o mimořádnou manipulaci spočívající ve snížení odtoku z vodních nádrží Vranov a Vír. Změna manipulací zohledňuje nejen současné potřeby vody a dlouhodobě nízké přítoky do nádrží, ale také umožňuje operativněji  reagovat na dlouhodobé období případného nedostatku vody, a to nejen v těchto zimních měsících. To znamená zajistit potřebný průtok v řece a současně s tím i požadavky na zabezpečení povolených odběrů vody jak z nádrží, tak z řek pod nádržemi,“ vysvětluje Gargulák.  Veškerá preventivní opatření vodohospodářům v případě naplnění pesimistických scénářů vývoje sucha výrazně napomůžou při zajištění vodních zdrojů, zejména pro zásobování obyvatel.

V současnosti realizujeme či připravujeme řadu projektů za stovky milionů korun, jejichž cílem je posílení vodních zdrojů v suchem nejvíce postižených krajích. Mezi nejvýznamnější patří výstavba vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, rekonstrukce přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, rekonstrukce vodárenské nádrže Koryčany či zvýšení hladiny vodní nádrže Nové Mlýny na kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m.,“ vyjmenovává Gargulák a doplňuje: „Zvýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil m3 se ukazuje s ohledem na hrozící další suché období jako nezbytný a správný krok.“. Společně s tím provádí Povodí Moravy, s. p. optimalizace manipulačních řádů velkých vodních nádrží tak, aby mohly poskytovat dostatek vody i v obdobích dlouhotrvajícího sucha. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizuje Povodí Moravy, s. p. také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která významně přispívají zadržení vody v krajině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 + sedmnáct =