Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Dotační výzva Oslo

Datum: 29.01.2020

AdobeStock_126609315

Statní fond životního prostředí ČR spustil první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, ve které nabízí právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií a přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni. Ve výzvě mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun nebo pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů.

Negativní projevy klimatu patří podle ministerstva životního prostředí k nejdiskutovanějším tématům současnosti. Výzva Oslo je financovaná z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 130 tisíc – 1,3 milionu korun.

„Česká republika disponuje národní Adaptační strategií, která reflektuje problematiku klimatické změny z hlediska celého našeho území. Jsou to právě jednotlivé obce a jejich obyvatelé, na které často dopadají negativní důsledky změny klimatu nejcitelněji. Mluvíme tu například o ničivých povodních, vichřicích či vysokých letních teplotách, které se v betonových ulicích mohou vyšplhat k vysokým hodnotám, a tím tak způsobovat závažné zdravotní potíže. V rámci programu Norských fondů jsme se proto rozhodli zaměřit na přípravu a implementaci adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, které budou reflektovat individuální potřeby jednotlivých obcí a regionů,“ vysvětlil zaměření nové výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Díky dotacím je možné uhradit všechny aktivity související s kompletním zpracováním adaptační strategie, a to včetně přípravy analytických podkladů. Podle Valdmana mohou o podporu žádat veškeré subjekty, které jsou v České republice založeny jako právnické osoby, subjekty a organizace veřejné i soukromé, komerční či nekomerční nebo nevládní neziskové.

Státní fond životního prostředí v této souvislosti upozorňuje na to, že podmínkou pro získání podpory je přijetí vytvořené strategie výkonným místně příslušným orgánem, který rozhoduje o využití v dané lokalitě.„Naším cílem není jen vytvořit strategický dokument. Chceme vytvořit efektivní funkční plán, který bude skutečně využíván v praxi a umožní realizovat prospěšná opatření, jež budou zlepšovat prostředí našich obcí a jejich okolí. Každá z vytvořených strategií musí obsahovat nejen analytickou, návrhovou a implementační část, které zmapují situaci a rizika na daném území, ale musí obsahovat také akční plán, který bude navrhovat konkrétní opatření a přibližný harmonogram pro jejich realizaci,“ upřesnil vedoucí Samostatného oddělení Norských fondů Ivo Marcin. Žádosti je možné podávat online od 14. ledna do 15. března 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 + 17 =