Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Dotační výzva Oslo

Datum: 29.01.2020

AdobeStock_126609315

Statní fond životního prostředí ČR spustil první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, ve které nabízí právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií a přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni. Ve výzvě mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun nebo pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů.

Negativní projevy klimatu patří podle ministerstva životního prostředí k nejdiskutovanějším tématům současnosti. Výzva Oslo je financovaná z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 130 tisíc – 1,3 milionu korun.

„Česká republika disponuje národní Adaptační strategií, která reflektuje problematiku klimatické změny z hlediska celého našeho území. Jsou to právě jednotlivé obce a jejich obyvatelé, na které často dopadají negativní důsledky změny klimatu nejcitelněji. Mluvíme tu například o ničivých povodních, vichřicích či vysokých letních teplotách, které se v betonových ulicích mohou vyšplhat k vysokým hodnotám, a tím tak způsobovat závažné zdravotní potíže. V rámci programu Norských fondů jsme se proto rozhodli zaměřit na přípravu a implementaci adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, které budou reflektovat individuální potřeby jednotlivých obcí a regionů,“ vysvětlil zaměření nové výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Díky dotacím je možné uhradit všechny aktivity související s kompletním zpracováním adaptační strategie, a to včetně přípravy analytických podkladů. Podle Valdmana mohou o podporu žádat veškeré subjekty, které jsou v České republice založeny jako právnické osoby, subjekty a organizace veřejné i soukromé, komerční či nekomerční nebo nevládní neziskové.

Státní fond životního prostředí v této souvislosti upozorňuje na to, že podmínkou pro získání podpory je přijetí vytvořené strategie výkonným místně příslušným orgánem, který rozhoduje o využití v dané lokalitě.„Naším cílem není jen vytvořit strategický dokument. Chceme vytvořit efektivní funkční plán, který bude skutečně využíván v praxi a umožní realizovat prospěšná opatření, jež budou zlepšovat prostředí našich obcí a jejich okolí. Každá z vytvořených strategií musí obsahovat nejen analytickou, návrhovou a implementační část, které zmapují situaci a rizika na daném území, ale musí obsahovat také akční plán, který bude navrhovat konkrétní opatření a přibližný harmonogram pro jejich realizaci,“ upřesnil vedoucí Samostatného oddělení Norských fondů Ivo Marcin. Žádosti je možné podávat online od 14. ledna do 15. března 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedmnáct + 12 =