Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Liberecký kraj: 404 milionů investic. Také do zadržování vody v krajině

Datum: 28.01.2020

liberecky-kraj

Za loňský rok dosáhly daňové příjmy Libereckého kraje částky o 404 milionů vyšší, než byl předpoklad. Rada kraje tak odsouhlasila záměr jejich zapojení do rozpočtu na letošní rok. Rozhodnutí rady musí schválit lednové krajské zastupitelstvo. Kraj o tom informoval na svém portálu kraj-lbc.cz.

„Konečnou částku vyšších daňových příjmů jsme mohli určit až na samém konci roku 2019, kdy došlo k jejich nejvýraznějšímu nárůstu a staly se součástí výsledku hospodaření za loňský rok. Jednotlivé resorty jsem v prosinci z pozice statutární náměstkyně pro ekonomiku požádala o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků, na které se nedostalo při schvalování našeho rozpočtu na rok 2020. Požadavky byly vyšší zhruba o 160,5 milionu, proto jsme je museli snížit na odpovídající částku 404 milionů korun,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Podle hejtmana Martina Půty budou peníze z vyšších daňových příjmů rozděleny do jednotlivých resortů. „Chceme investovat zejména do oprav krajských silnic, ale nezapomínáme ani na oblast sociálních věcí či školství. Z peněz podpoříme obnovu majetku kraje, ale i obce a další organizace. Navyšujeme také rozpočet v programu Podpora retence vody v krajině. Mimo jiné navrhujeme 5 milionů korun na zahájení projektové přípravy modernizace železnice na trase Liberec – Turnov – hranice kraje,“ vysvětlil Půta.

Hejtmanství také aktualizuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Program by měl s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb municipalit a z jejich územních plánů. Součástí je opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, případně návrhy propojení vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 5 =