Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Slavnostní otevření jezera Most v září

Datum: 26.01.2020

Most

Nový ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který má na starosti také jezera u Mostu a Ústí nad Labem, Walter Fiedler, oznámil Týdeníku Mostecko, že k otevření Jezera Most dojde v září letošního roku. Fiedler přichází ze společnosti Severočeské doly, kde pracoval jako revírník či vedoucí odboru strategických projektů. Naposledy byl členem představenstva a technickým ředitelem.

Mostecké jezero vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého lomu Ležáky. Významné změny vodstva na Mostecku byly způsobeny těžbou hnědého uhlí. Toky byly regulovány, napřímeny a odkloněny z původního koryta. U jezera se staví příjezdová silnice, napojení turistických cest, cyklotras a připravuje se budování pláží a rekreačního zázemí.

„Zásobování vodou a energiemi bude v příštích letech zásadním tématem. Propojená soustava jezer a nové zdroje energie jsou velmi potřebnými projekty nejen pro obyvatele krušnohorské oblasti. Považuji je za budoucnost našeho podniku. V současné době se pracuje na přípravě studií proveditelnosti. Podle usnesení vlády je uloženo našemu zřizovateli, tedy ministerstvu průmyslu a obchodu, předložit Vládě České republiky do konce roku 2020 zpracované posouzení realizovatelnosti vytvoření propojené vodohospodářské soustavy u již dokončených i plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po úplném dokončení těžby uhlí v Ústeckém kraji. Na zpracování této studie spolupracujeme například s Povodím Ohře, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství, s těžebními organizacemi a výzkumnými ústavy,“ uvedl Fiedler.

O společnosti Palivový kombinát Ústí jsme v posledních měsících informovali v souvislosti s možností propojení jezer na Ústecku. Díky ambicióznímu záměru by byly významně sníženy negativní následky hornické činnosti v Ústeckém kraji. Ministerstvo zadalo právě Palivovému kombinátu Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti s tím, že všechna jezera budou průtočná. Oblast má velký potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům budovaným na hladině jezer. Pro kraj je propojení jezer prioritou pro příští programové období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + 7 =