Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Na Mostecku posilují třídění odpadu

Datum: 30.11.2019

mostecko

Litvínov nabídne svoz použitých olejů, Most instaloval první separační nádoby do Chanova. Podle litvínovské starostky Kamily Bláhové se bude jednat o deset nádob černé barvy o objemu 240 litrů.

Litvínov umožní lidem odkládat zbytky olejů a tuků na vybraných místech přímo ve městě nad rámec zákona. Obce totiž musejí od 1. ledna 2020 zajistit podmínky pro oddělené shromažďování mastných produktů z kuchyní a k tomuto třídění stačí rozšířit služby veřejných sběrných dvorů.

V nedalekém Mostě začali třídit plechovky od nápojů, které se dávají do žlutých kontejnerů na plasty, a pak se na třídicí lince oddělují k dalšímu zpracování. Novinkou je třídění komunálního odpadu v Chanově, kde dosud kontejnery na plast a papír nebyly. Požádala o to učitelka ZŠ v Chanově Patricie Prokešová, která tím chce motivovat ke správnému třídění děti.

Vyléváním olejů ze smažení a tuků do WC dochází mnohdy k až havarijnímu stavu kanalizace. Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní většina lidí běžně vylévá. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad.

V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města jsou v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv.

Komplikace způsobují rovněž zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si lidé neměli plést ani s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtrnáct − 3 =