Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy dokončuje obnovu vodní nádrže Tetětice

Datum: 08.11.2019

2019-11-07-Tetětice

Povodí Moravy, s. p. dokončuje obnovu vodní nádrže Tetětice na Kroměřížsku. Kromě retence vody v krajině a zpomalení odtoku práce prodlouží životnost celého vodního díla. Práce jsou před dokončením a od prosince bude Povodí Moravy, s. p. nádrž napouštět.

Nádrž vodohospodáři s ohledem na celkově nevyhovující stav vodního díla museli nejdříve vypustit. V červnu letošního roku pak Povodí Moravy, s. p. zahájilo kompletní opravu vodního díla včetně odtěžení sedimentů. Z nádrže odstranili 1122 m3 sedimentu. Stavba je nyní před dokončením a převzetí vodního díla proběhne v průběhu měsíce listopadu.

„Předmětem prací bylo odtěžení sedimentů z nádrže a jejich uložení na zemědělské pozemky, oprava opevnění hráze a břehů nádrže, odstranění stávajícího požeráku a vybudování nového. Došlo k výměně odtokového potrubí a výměně čelní zdi u výusti potrubí do koryta toku a vybudování vývaru,“ popisuje průběh oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Současně s tím vodohospodáři opravili nouzový bezpečnostní přeliv a provedli opravu nápustného objektu.

Od prosince bude nádrž postupně napouštěna. Rychlost napouštění bude záviste na hydrologické situaci. Opravy vyjdou na 2,3 mil. Kč a jsou financovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora drobných vodních toků a malých vodních nádrží“i z finančních prostředků Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrž Tetětice je umístěná na Dřínovském potoku v jeho pramenné oblasti v obci Tetětice poblíž Kroměříže. Přestože se svými rozměry jedná o méně významnou vodní nádrž, slouží jako významný lokální biotop, má krajinotvornou funkci a napomáhá k zadržování vody v této zemědělsky využívané oblasti. „Obnovou malých vodních nádrží docilujeme řady příznivých efektů. Po napuštění nádrže dojde především ke zvětšení zásoby vody v krajině s pozitivním dopadem na lokální zásoby podzemních vod a k vytvoření hodnotného prvku ekologické stability celé okolní krajiny,“ doplňuje Gargulák.

Kromě dokončované opravy vodní nádrže Tetětice Povodí Moravy, s. p. v letošním roce obnovilo např. vodní nádrže Drahotuše u Hranic, Smolenská u Jevíčka či Drahany na Prostějovsku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct + 16 =