Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

ČZU má nový High-tech technologicko-výukový pavilon

Datum: 15.10.2019

HT-1

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU) v pražském Suchdole otevřela se začátkem akademického roku nový High-tech technologicko-výukový pavilon. Stavba rovněž disponuje řadou udržitelných technologií, jako je zelená střecha či systém rekuperace pro vytápění a chlazení. Informuje o tom Deník.

Jednou ze zajímavostí podle Deníku je, že na více než 1250 metrech čtverečních čerstvě otevřeného pavilonu je položena dlažba z litého čediče zabezpečující trvalou odolnost proti všem chemickým a mechanickým vlivům. „Střecha je zelená a umožňuje sledování dřevin a půdy pomocí čidel umístěných v půdě a u vysazených dřevin v online režimu. Ohřev a ochlazování je řešeno systémem rekuperace energie. Dešťová voda není odváděna do kanalizace, ale do vsakovacích studní,“ popsala udržitelné technologie v budově mluvčí univerzity Jana Kašparová. Projekt si vyžádal náklady ve výši 200 milionů korun, z velké části jej financovala Evropská unie, dvaadvacet procent zdrojů putovalo ze státního rozpočtu a pěti procenty přispěla ČZU ze svého rozpočtu.

Česká zemědělská univerzita prohlubuje spolupráci s Lesy ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze uzavřela v zimě s Lesy ČR memorandum o spolupráci, dohodu podepsal rektor ČZU Petr Sklenička a generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Společnými tématy bude především kůrovcová kalamita a sucho, které lesy dlouhodobě sužují.

„Budeme spolupracovat při přípravě a vydávání učebních materiálů pro studenty i odbornou veřejnost,“ upřesnil Sklenička. Partneři budou rovněž organizovat odborné semináře a praxe. Lesy ČR budou kromě jiného zajišťovat lokality pro odborné exkurze, praxe pro studenty a akademický sbor ČZU.

„Propojit akademický svět s praxí je přirozené a pro obě strany důležité. Připravujeme společné semináře i odborné exkurze a praxe ve státních lesích a také učební materiály pro studenty i odbornou veřejnost,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Univerzita navázala spolupráci také s Dekontou

Spolupráce s Lesy ČR není jediný obdobným projektem univerzity. Ta se také zapojila do programu se společností Dekonta. Jeho principem bude zvýšení retence a akumulace vody, nebo vytvoření sofistikovaného závlahového, odvodňovacího a čisticího systému. Z operačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získaly organizace 88 milionů korun.

„Grantových výzev, které propojují akademický svět se středními či velkými firmami, není mnoho. Je to tedy jedinečná příležitost ověření myšlenek základního výzkumu a potenciálu pro využití v praxi. Navíc jako fakulta uplatníme široké spektrum odborníků,“ uvedla Kateřina Černý Pixová z katedry biotechnických úprav krajiny ČZU.

Projekt bude také zaměřen na hospodaření s vodou ve městech a na recyklaci použité vody. „Nejde o to vodu jen zadržet, ale také zajistit její kvalitu, podpořit koloběh, ale ne s ní nutně šetřit. Ve výsledku dojde k efektivnímu využití vody v takzvané chytré krajině pro lidskou společnost žijící v přilehlých sídlech,“ doplnila Pixová. Program je součástí nově vzniklého Centra pro vodu, půdu a krajinu, jehož cílem bude vytvořit řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvanáct − 1 =