Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Duba z Ondrášovky: Navýšení poplatku u pramenitých vod je diskriminační

Datum: 09.10.2019

libor-duba

Ministerstvo plánuje zvýšit poplatek, který odvádí výrobci balených vod za odběr minerálních vod, z šesti na devět korun za metr krychlový. Výnos poplatku by podle odůvodnění stoupl z 18 na 27 milionů korun ročně. Ministerstvo to vysvětluje snahou se přiblížit hodnotě přírodních minerálních vod. Podle Svazu minerálních vod narušuje ministerstvo návrhem hospodářskou soutěž na trhu s nápoji.

Redakce vodarenstvi.cz proto oslovila největší výrobce minerální vod v České republice a zajímala se například, jak na možné zvýšení poplatku nahlíží, z čeho návrh podle nich odvozuje své oprávnění a jaký je jejich objem roční produkce balených přírodních minerálních vod. Odpovídal generální ředitel Ondrášovky Libor Duba.

Jak na možné zvýšení poplatku nahlíží vedení společnosti?

Jako na další nákladovou zátěž, která nemá opodstatnění. V České republice navíc platíme za celkové povolené množství (maximální limit), nikoliv za skutečně odebrané množství, což je z mého pohledu protiústavní. Pokud tedy efektivně vypočteme reálnou cenu za metr krychlový, pak nejsme na 6 nebo 9 korunách za kubík, ale reálně na trojnásobku. Je tedy úsměvné sledovat porovnávání sazby v ČR s ostatními státy, kde se platí ze skutečně odebrané množství.

Z čeho návrh podle Vás odvozuje své oprávnění?

Cenovou úrovní, přiblížením k reálné hodnotě a podobnými citacemi. Skutečnost je taková, že stát potřebuje vybírat více peněz. Efekt z tohoto rozhodnutí je více než diskutabilní, protože předpokládaný výnos je asi 9 milionů korun ročně při nezměněném rozsahu povoleného množství. Lze ale předpokládat, že řada výrobců/uživatelů k tomu redukčnímu kroku přistoupí. S ohledem na objem výdajů státního rozpočtu překračující částku 1 500 miliard nebude vliv + 9 milionů ročně jiný než kosmetický. Rozumíme zvýšenému zpoplatnění vytěžitelných zdrojů, ale nerozumíme zatížení  přírodních minerálních vod, které jsou trvale exploatovatelné. Obzvláště v případě, pokud se jako uživatel o zdroj ve vlastnictví státu řádně staráme, financujeme monitoring a četné pravidelné analýzy, vykonáváme ochranu v rámci ochranných pásem (střety se zemědělci, lesníky, obecně dalšími znečišťovateli) mnohdy na vlastních pozemcích s omezeným alternativním využitím. Tyto náklady nejsou do výše poplatku vůbec zohledněny.

Jaký je váš pohled na toto odůvodnění?

Navýšení je ve vztahu k pramenitým („neminerálním“) vodám, jakož i ostatním vodám značně diskriminační. Příjem pro státní rozpočet ve výši 9 milionů ročně nic neřeší. Řešením z pohledu významnějšího příjmu by bylo navýšení poplatku všem stejně, tedy i za ostatní podzemní vody (takto se selektivně týká jen minerálek), což by ovšem dopadlo i na zdražení vodného a stočného pro domácnosti a do toho se z politických důvodů nikomu nechce. Zhruba 50 % veškeré kohoutkové vody v ČR pochází z podzemních zdrojů, tedy zde by mělo „alespoň nějaký“ dopad na státní příjmy. Takto vztaženo k minerálkám to pouze dodatečně zatíží výrobce, státnímu rozpočtu při výši ročních výdajů to nepomůže jinak než „velmi kosmeticky“.

Souhlasíte se Svazem minerálních vod, podle kterého narušuje ministerstvo návrhem hospodářskou soutěž na trhu s nápoji?

Jednoznačně, protože už nyní platíme oproti ostatním násobně vyšší poplatek za kubík vody. Poplatek byl zvyšován naposled k 1. červenci 2015, a byl zdvojnásoben ze 3 korun na 6 korun za kubík, nyní opět o 50 % roste.  Na rozdíl od ostatních poplatků, které zůstaly stejné. Stát tedy zdražuje jenom minerálky. Jako jediní platíme z celkového povoleného množství (minerálky není možné vzhledem k tlakům čerpat systémem on/off, ale průběžně je odčerpávat), efektivně je tedy cena za skutečně odebrané množství 18 korun za kubík (i když tabulkově 6 korun – nová efektivní cena kubíku čerpaného z vlastního zdroje na vlastním nebo pronajatém pozemku tedy bude činit zhruba 27 korun za kubík). Do výše poplatků také není promítnuta péče výkonu ochrany v ochranných pásmech (analýzy, průzkumy ale i běžná údržba a dohled na dodržováním činností zakázaných v ochranných pásmech), což vzhledem k tomu, že se staráme o nevyčepratelný zdroj ve vlastnictví státu také nepovažuji za šťastné.

Jaký je objem celkové roční produkce balených přírodních minerálních vod Vaší společnosti?

Přes 190 milionů litrů (Ondrášovka + Korunní dohromady). Celkové povolené množství je okolo 470 milionů litrů. Rozdíl není způsoben „plýtváním“, ale skutečností, že s proplyněnou přírodní minerální vodou nelze pracovat stejně jako s vodovodním kohoutkem (nelze systém zapnout/vypnout). Dle lokality je nutné pravidelně odčerpávat a dodržovat tlakové poměry, aby nedošlo ke znehodnocení vrtů nebo změnám ve struktuře způsobeným opakovanými změnami tlakových poměrů. V tomto nás ministerstvo motivuje k tomu, abychom snižovali rozdíl mezi povoleným a skutečně odebraným množstvím, což v principu rozhodně nebude prospěšné pro smysluplné využívání a ochranu těchto zdrojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 4 =