Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

U Rožné má vzniknout zařízení na zpracování čistírenských kalů

Datum: 27.09.2019

kaly

Objekt zde chce postavit Svaz vodovodů a kanalizací Žďárska. Kaly z čistíren odpadních vod členských obcí svazku by se měly u bývalého uranového dolu sušit a výhledově dál tepelně zpracovávat tak, aby se daly použít jako fosforečné hnojivo.

Odpovědné úřady posoudí možné dopady záměru na okolí. Vyplývá to z údajů Informačního systému EIA. Svazek by chtěl projekt realizovat na etapy, přičemž na první část s předpokládanou hodnotou 150 milionů korun chce do ledna požádat o dotaci. Podle předsedkyně svazku Dagmar Zvěřinové by stavba první etapy mohla začít zkraje roku 2021.

Další kroky však budou záviset také na směřování státu v této oblasti. Zvěřinová připomněla, že se podle oznámení záměru pohled na kaly mění, mimo jiné kvůli jejich složení. Obsahují například těžké kovy nebo zbytky léčiv. Svazek již o záměru informoval okolní obce. Ročně se počítá se zpracováním až 10 tisíc tun kalů. Výhledově by pak podle vodohospodářů mohlo ještě přibýt zařízení na zpracování kalů při teplotách kolem 600 stupňů Celsia takzvanou pyrolýzou, která se používá například v Německu.

Nová legislativa v oblasti likvidace a využití kalů znamená, že v roce 2020 nebude již možné u řady čistíren využívat stávající cesty jejich likvidace (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Trvale udržitelnou možností, jak v budoucnosti ukládat kal na zemědělské půdě či jiným způsobem ho materiálově využívat včetně energetického využití, je zajistit jeho trvalou hygienizaci bez rizika druhotné kontaminace patogeny.

Pro řadu připravovaných projektů je cestou likvidace kalu nejprve redukce jeho sušením a následné energetické či další materiálové využití produktu. Vždy zůstává možnost spalování kalu ve spalovnách jako odpadu, ovšem cena za likvidaci je několikanásobkem současných cen a pohybuje nad 2 000 korun za tunu odpadu. V každém případě jsou vyvolané náklady u vodohospodářských společností plně uznatelným nákladem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva + deset =