Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Jihočeská Lužnice bude mít nový zdroj pitné vody

Datum: 23.09.2019

vodovodni-trubky3

Obec začala připravovat nový, 37 metrů hluboký vrt, který je nyní vystrojován a připraven na provedení hydrodynamických zkoušek. Stávající vrt se nachází v blízkosti úpravny, pochází ze začátku 80. let minulého století a je na hranici své životnosti. Informovala o tom společnost ČEVAK.

„Vrt je hluboký 30 metrů a v případě jeho zhroucení by se obec Lužnice ocitla bez zdroje pitné vody, to by i důvod, proč jsme začali s budováním nového,“ vysvětlila starostka Lužnice Kateřina Kalátová. Akce za půl milionu korun bude uhrazena z finančních prostředků obce a Státního fondu životního prostředí. Novým zdrojem pitné vody by měla Lužnice disponovat v roce 2021.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťují pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina. K nejvýznamnějším akcím společnosti prvního pololetí roku 2019 patřila například pravidelná údržba vodojemů na Českobudějovicku. Jako první začaly práce na vodojemu Dubičné. Jedná se o největší zařízení svého typu v regionu. Jeho dvě komory pojmou pět tisíc kubíků vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × tři =