Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Studna v pěti krocích

Datum: 13.09.2019

EPC757692_poutak_studna

S rostoucím problémem sucha i nárůstem vodného a stočného představuje studna pro mnoho vlastníků vhodný zdroj nejen užitkové, ale leckdy také pitné vody. Co všechno ale pořízení studny obnáší? Redakce vodarenstvi.cz s redakčními úpravami publikuje text z magazínu Můj dům.

1. krok – Nutná povolení 

Z hlediska stavebního zákona je studna považována za stavbu, takže je nutné územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení. Jde také o vodní dílo a pro odběr vody musíme mít povolení. Ta jsou v tomto případě v gesci vodoprávního úřadu.

Při stavbě studny současně s domem vydává společné stavební povolení stavební úřad.

U studní hlubších než 30 metrů potřebujete navíc povolení báňského úřadu, studna je v tomto případě báňské dílo. Do doby, než oznámíte vodoprávnímu úřadu užívání stavby nebo požádáte o vydání kolaudačního souhlasu, se nesmí voda ze studny čerpat.

Zároveň si ověřte, zda na místě, kde hodláte postavit studnu, neleží věcné břemeno – například právo průchodu apod., které by mohlo být výstavbou dotčeno.

2. krok – Vyhotovení projektu 

Jako pro každou stavbu je i v případě studny nutné zhotovit projekt. Ten obsahuje náležitosti pro územní/stavební a vodoprávní řízení. Kromě vás a obecního úřadu jsou jeho účastníky sousedé a další entity, jejichž práva může stavba omezit. Pro vypracování projektu je samozřejmě nejdůležitějším údajem požadovaná spotřeba vody. Její množství se určuje podle vyhlášky č. 48/2014 Sb., která v příloze č. 12 stanovuje orientační spotřebu vody; směrná čísla roční spotřeby.

Hydrogeologický průzkum 

V projektu musí být proveden hydrogeologický průzkum, který určí řadu informací nutných pro vyhloubení studny, včetně vydatnosti zdroje. V místech, kde jsou nejasné hydrogeologické podmínky, by měl být proveden průzkumný vrt, který však není podmínkou pro získání povolení k výstavbě studny. Od letošního roku je před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu povinnost požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti je nutné doložit mimo obecně závazných dokumentů projekt geologických prací, kde budou popsány parametry daného vrtu, způsob jeho provedení atd. Jde o opatření, které má zabránit nekalým praktikám, kdy do roku 2019 bylo možné provádět průzkumný vrt bez schvalování, pouze s jeho ohlášením. Následně byly tyto vrty využívány jako nelegální studny.

3. krok – Typ studny 

Kopat, nebo vrtat? Obvykle je v tomto případě rozhodujícím faktorem hloubka. Ale není jediným. Než se rozhodnete, zda budete mít studnu kopanou či vrtanou, je potřeba si odpovědět na tři zásadní otázky: Jak vydatný zdroj potřebujeme a jaká je očekávaná kvalita vody? Odkud vodu povedeme? Kolik nás bude stát pořízení a provoz studny?

Všeobecně platí, že pro jednorázové menší odběry postačí povrchová voda z kopané studny. Studny se využívají v místech s vysokou hladinou podzemní vody a dobrou propustností hornin. Voda ze studny je citlivější na klimatické podmínky a na případné znečištění průsakem odpadních a povrchových vod. Vydatnost často závisí na množství srážek. V období sucha může dojít ke značnému poklesu hladiny ve studni. Z technického hlediska je běžný průměr studní mezi 80 až 150 centimetrů a jejich hloubka obvykle 8–15 metrů.

Vrtané studny – vrty jsou hlubší a užší a hloubí se v místech, kde se voda nachází hluboko. Vnitřní průměr vrtu je 110–160 milimetrů podle použitého materiálu a horniny, do které se vrtá. V praxi je za obvyklou hloubku považováno 30 metrů, od které je studna již báňským dílem. V případě potřeby se hloubí až do 100–150 metrů.

4. krok – Výběr čerpadla 

Na výběr máte ze dvou druhů čerpadel – samonasávací povrchové čerpadlo (sací výška musí být menší než 8 metrů) nebo ponorné čerpadlo, u něhož parametr sací výšky odpadá, jelikož vodu vytlačuje nahoru. Sací výška je součet výškového rozdílu povrchového čerpadla a nejnižší hladiny ve studni a ztráty potrubí (10 metrů ležatého potrubí odpovídá 1 metru výšky). Pro rozvod vody po nemovitosti využijete domácí vodárnu, která zajistí tlak v rozvodu vody. Automaticky se zapne, když odebíráte vodu (například otočíte kohoutkem, spláchnete) a následně se vypne. Výkon vodárny, ovlivněný výběrem čerpadla, by se u rodinného domu měl pohybovat přes 3 kubíky za hodinu s dostatečným tlakem.

Druhy ponorných čerpadel 

Ponorná čerpadla do vrtů jsou buď odstředivá, nebo vřetenová, jsou vyrobena z velice kvalitních materiálů, jako je nerez. Jsou uzpůsobena pro dlouhodobé ponoření a odolnost vůči tlaku sloupce vody nacházející se nad ním. Nejčastější jsou 3″ a 4″ čerpadla pro vrty s průměrem od 100 milimetrů. Při výběru velikosti čerpadla je třeba ve vrtu zajistit dostatečný prostor v mezikruží, a zabránit tak ucpání vrtu kamínkem nebo jinou nečistotou. Vřetenová ponorná čerpadla jsou určena pro čerpání čisté a mírně zkalené užitkové vody i z velkých hloubek s převýšením zpravidla několik desítek metrů. Jsou omezena průtokem 60 litrů za minutu. Pro zásobování rodinných domů a větších objektů jsou vhodná odstředivá čerpadla, která se vyznačují velkými průtoky i velkou výtlačnou výškou.

5. krok – Propočítejte si náklady 

Například investice u vrtané studny o hloubce 30 metrů (včetně vyvrtání, PVC potrubí, obsypání, utěsnění, projektu, posudků a poplatků) se většinou vyšplhá na 70–100 000 korun. Jde o významnou investici, průměrné vodné a stočné se v roce 2019 pohybuje na úrovni kolem 90 korun za metr krychlový. U čtyřčlenné rodiny se tedy investice vrátí během 6–8 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 4 =