Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Monitoring znečištění důlních vod

Datum: 30.08.2019

ostrava

Čeští i polští experti začali zkoumat míru znečištění důlních vod. Odborníci se zaměřují hlavně na to, jak mohou ovlivnit kvalitu vod v řekách, kam se důlní vody vypouštějí. Expertní tým pod vedením Václava Dombeka z Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava již odebral první vzorky z řeky Odry, Ostravice a Olše a zjišťuje, jak jsou vody kontaminovány nejen rizikovými kovy, ale i radioaktivními látkami.

„Zkoumáme izotopy radia, radonu a následně potom produkty jejich rozpadu, olovo, izotopy polonia a podobně. Tyto látky samozřejmě mohou ovlivňovat poměrně výrazně kvalitu povrchových vod, které mohou být využívány v řadě případů i jako zdroje pitné vody,“ sdělil Dombek. Díky výsledkům zkoumání může být doporučena i úprava legislativy. Projekt podporovaný Evropskou unii potrvá do jara 2021.

Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Největším odběratelem je energetika, následuje zásobování obyvatel pitnou vodou. Pozitivem je, že průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí.

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice, které těží v hlubinných dolech v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Roční produkce se pohybuje kolem pěti milionů tun. „

V OKD ročně se spotřebujeme asi 7 500 000 kubíků provozní vody ročně a asi 400 000 kubíků pitné vody. Voda je měřena fakturačními vodoměry. V letních měsících je spotřeba provozní vody nižší asi o 20 %. Spotřeba pitné vody je zhruba stejná. Sucho se nás zatím nijak nedotklo,“ uvedl loni pro vodarenstvi.cz mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. Provozní vodu doly čerpají z Těrlické přehrady a havarijně z řeky Olše, v Paskově z řek Vodičná a Olešná a ve Frenštátě z vlastní přehrady na řece Lubině. Pitnou vodu firma odebírá ze zdrojů SmVaK Ostrava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 + 17 =