Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Na jezu v Hranicích proběhne pravidelná údržba

Datum: 29.08.2019

jez Hranice

Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude začátkem září vypuštěna. Povodí Moravy, s. p. provede kvůli plánované údržbě pohyblivého jezu včetně nadjezí mimořádnou srážku. Vodohospodáři zahájí vypouštění jezu v pondělí 2. září, práce potrvají do 8. září.

Povodí Moravy, s. p. provede ve dnech 2. – 8. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Ta proběhne z důvodu plánované údržby technologie jezu a čištění jezových segmentů včetně klapek. Současně bude případně probíhat odstranění naplavených stromů v nadjezí, vyčištění svodných kanálů a sběrných studní. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní v návaznosti na květnovou povodeň kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody. Proběhne také fotodokumentace dna celého nadjezí z hlediska vývoje nánosů.

Zahájení vypouštění zdrže začíná každý rok první pondělí měsíce září od rána od 8 hod. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Každoroční srážka probíhá dle platného manipulačního řádu jezu Hranice. Vypuštění jezu proběhne pod biologickým dozorem. Po dokončení prací a kontrole začne Povodí Moravy vodní dílo opět napouštět. Rychlost vypouštění i napouštění vodního díla bude záviset na aktuální hydrologické situaci.

V příštím roce chce Povodí Moravy, s. p. zahájit rozsáhlou rekonstrukci tohoto jezu, která bude spočívat v jeho zkapacitnění (rozšíření) o třetí jezové pole a ve výstavbě rybího přechodu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 − 12 =