Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Protipovodňová ochrana Olomouce ve finále environmentální soutěže

Datum: 16.08.2019

101-190610_02_morava-v-olomouci_04m

II. A etapa protipovodňové ochrany Olomouce postoupila mezi finalisty Adapterra Awards 2019. V rámci této soutěže vzniká unikátní databáze nejlepších příkladů adaptačních opatření České republiky. Společný projekt Povodí Moravy, s. p. a Olomouce tvoří nejen důležitou součást systému ochrany města před povodněmi, ale umožňuje rozliv vody při přívalových deštích, ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

Z pětadvaceti přihlášených projektů z celé republiky porota složená z klimatologů a ekologů vybrala finalisty veřejného hlasování o cenu sympatie. V 1. kole soutěže uspěl a s tím zároveň postupuje do finále projekt zrealizovaný ve spolupráci s Olomoucí. Je jím nová podoba řeky Moravy, kterou Povodí Moravy, s. p. v Olomouci realizovalo v rámci tzv. II. A etapy komplexu protipovodňové ochrany Olomouce. Ta zahrnuje v rámci budování protipovodňové ochrany města úsek od soutoku Moravy s Mlýnským potokem nad ulicí Velkomoravská až k železničnímu mostu na Nových Sadech.

„Toto přírodě blízké protipovodňové opatření řeší nejen fenomén povodní, ale má i pozitivní dopady na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku umožňuje neškodné převedení velkých vod. Snížení berem a jejich přiblížení k hladině spodní vody navíc vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí. Samotným snížením berem se četnost jejich zaplavování zvýšila,“ popisuje přínos vybudovaného patření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Samotná realizace II. A etapy protipovodňové ochrany Olomouce se týká 1,44 km dlouhého úseku Moravy a probíhala v letech 2012 a 2013. Opatření tvoří úprava koryta řeky Moravy, která byla zpracována v rámci komplexního projektu obnovy retenční kapacity údolní nivy dolního toku řeky Moravy. Zvýšení kapacity koryta z průtoku 384 m³/s na 650 m³/s zajistila především v městských částech Nové Sady a Nový Svět. Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a snížení levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem, která v případě potřeby umožní nátok do volného rozlivového území. Snížení původní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého zeleného ostrova. Vzhledem k tomu, že byla řešena celá poříční krajina a jejími součástmi se staly i nové výsadby stromů toto opatření částečně snižuje efekt tepelného ostrova.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − patnáct =