Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Neukáznění cyklisté v Olomouci ničí lávku a ruší lidi

Datum: 01.08.2019

cyklista

Cedulky adresované cyklistům doplní zákazové značky pro cyklisty na mostě u Bristolu v Olomouci. Průjezdy cyklistů na kolech uvolňují prkna z mostní konstrukce a dělají hluk. V brzkých ranních či večerních hodinách pak ruší obyvatele žijící v blízkosti výstavby protipovodňové ochrany Olomouce.

Provizorní lávka v Olomouci v ulici Komenského slouží pěším tak, aby nemuseli zdlouhavě obcházet celé staveniště. Už od počátku jsou na obou stranách lávky zákazové značky pro cyklisty. Stačí si však na lávce chvíli počkat a hned se objeví první cyklisté, kteří zákaz nerespektují. Časté projíždění přes lávku na kole uvolňuje prkna a dělá hluk, který se ve večerních a ranních hodinách silně odráží mezi okolními domy.

„Obrátili se na nás lidé, kteří žijí v okolních domech s tím, že pravidelné průjezdy cyklistů přes provizorní lávku u Bristolu dělají velmi hlučné zvuky, které ruší jejich odpolední a noční klid. Na mostě jsou přitom z obou stran jasné zákazové značky. Rozviklaná prkna na mostě pravidelně utahujeme, ale po pár průjezdech opět vržou. Chceme proto apelovat na cyklisty, aby byli ohleduplní. Zákazové značky nejsou na mostě jen kvůli bezpečnosti chodců, ale také proto, že lávka není pro cyklisty konstruovaná,“ vysvětluje situaci investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška, který stavbu protipovodňové ochrany Olomouce řídí.

Povodí Moravy, s. p. proto nainstaluje na most několik cedulí, které cyklistům důvod zákazu vjezdu pro cyklisty zdůrazní. Na cedulích bude napsáno: „Cyklisto, buď ohleduplný, sesedni z kola. Ničíš lávku, děláš hluk.“ „Naprosto rozumíme rozhořčení některých obyvatel. Stavební práce provádíme tak, aby lidé měli v odpoledních a nočních hodinách klid. Snad si cyklisté uvědomí, že sesednutí z kola pro ně představuje jen malé zdržení, ale pro lidi žijící v přilehlých domech znamená klidnou noc,“ dodává Bělaška. Cedule se na mostu objeví už tento týden.

Povodí Moravy, s. p. už přitom se zhotovitelem mostu zkusil na mostě řadu opatření. Nebyla ovšem nic platná. Po čase se v okolí začal pod cyklisty ozývat nepříjemný klapavý zvuk. Situaci nejde vyřešit ani utěsněním lávky montážní pěnou. Lávka se nachází nad řekou Moravou a vydrolená pěna by znečistila vodní tok. Z důvodu nosnosti lávky není možné provést ani stavební úpravy, které by situaci vyřešily. Překrytí stávajícího povrchu lávky by totiž vedlo k nadměrnému zatížení lávky. Lidská slušnost a ohleduplnost cyklistů vůči lidem, kteří bydlí v okolí mostu, tak zůstává jediným receptem pokojného soužití.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − 9 =