Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Brno hledá firmu pro optimalizaci stavu kanalizace

Datum: 31.07.2019

Brno-dominanta

Brno má k dispozici generel odvodnění zpracovaný v roce 2009, který se zabývá i problematikou odkanalizování města. Vzhledem k mnoha změnám v průběhu uplynulých 10 let je ale nutné dokument zrevidovat, což je předmětem opakované veřejné zakázky, kterou schválili radní. Obsahuje zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž účelem je zajištění aktualizace a řádné správy části Kanalizace Generelu odvodnění města Brna. Smlouva bude uzavřena na 6 let.

„Toto zadávací řízení opakujeme ještě jednou. Předchozí řízení jsme v lednu zrušili, protože se přihlásil pouze jeden zájemce. Věříme však, že nyní se výběr podaří. Vyhodnotit současný stav kanalizační sítě a navrhnout úpravy Brno nezbytně potřebuje, aby se mohlo dále rozvíjet. Vzhledem ke klimatickým změnám jsme nuceni reagovat například na principy hospodaření s dešťovou vodou včetně návrhů na konkrétní opatření,“ uvedl první náměstek primátorky města Petr Hladík.

Zhotovitel zakázky má za úkol provést monitorování stokové sítě města Brna, sestavit modely stávající kanalizační sítě a vyhodnotit současný stav. Rovněž je předmětem plnění smlouvy sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a podkladů, revize koncepce odkanalizování, návrh opatření na kanalizační síti a finanční analýza. Město také požaduje průběžnou správu a údržbu datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě.

V pěti městských částech Brna vyroste kanalizace za pět miliard korun. Stavba, která začala na jaře, by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět let by chtělo mít město kanalizaci na většině svého území. V Bosonohách projekt zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace, v Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech pak budou práce směřovat do místní části Dvorsko a v Brně-jihu se dostaví kanalizační síť včetně komunikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvanáct − sedm =