Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodohospodáři k hydrologické situaci v povodí Odry

Datum: 27.07.2019

1200-preview

Po víkendových srážkách z lokálních bouřek se týdenní srážkový úhrn na celém území povodí Odry pohybuje v rozmezí od 5 do 40 milimetrů. Vyšší úhrny pak byly naměřeny v Beskydech, zejména v prostoru horní Olše, kde spadlo až 60 milimetrů, oproti nejnižším srážkám, které se vyskytly v prostoru Novojičínska a Oderska ve výši pouze kolem 1 – 5 milimetrů.

Vodohospodáři z Povodí Odry konstatují, že zásoba vody v nádržích je dostatečná a do konce tohoto roku je zajištěna 100% zabezpečenost dodávky vody z údolních nádrží ve správě podniku pro jednotlivé odběratele bez omezení.

„Průtoky v tocích povodí Odry jsou nízké a minimálně reagovaly na víkendové srážky. Pouze v oblasti Hrubého Jeseníku jsou průtoky v horských úsecích průměrné. Pod hranici sucha je průtok na horním a středním úseku Odry po soutok s Opavou v Ostravě a situace se pouze zlepšila na horní Olši na Jablunkovsku. Z páteřních toků povodí dosáhla hranice sucha řeka Odra, která je nyní vodohospodáři monitorována z hlediska hospodaření s vodou. Příznivější situace je na tocích pod vodními nádržemi, které právě v době sucha dotují vodou řeky pod nimi. Aktuálně bouřka s lokální srážkou v neděli 21. července po poledni způsobila přívalovou povodeň na Ludgeřovickém potoku, kde podle měření státního podniku Povodí Odry se průtok přiblížil padesátileté povodni Q50,“ vysvětlil technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × pět =