Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

SVAS: Kouřostroj odhalí neoprávněné napojení na kanalizaci

Datum: 26.07.2019

Hostivice-1

V předcházejících letech zaznamenávaly Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) v obcích, kde provozují oddílnou kanalizaci, nadměrné přetížení přečerpávajících stanic a čistíren odpadních vod. Z tohoto důvodu společnost přikročila ke kontrole kanalizačních stok, která je zaměřena na neoprávněné napojení dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.

„V obcích, kde je oddílná kanalizace – splašková a dešťová, někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody do splaškové kanalizace. Tím způsobí velké problémy u přečerpávacích stanicích odpadních vod, které jsou dimenzovány pouze na určitý objem splaškových vod, ale nikoliv na velké objemy vod dešťových,“ vysvětlil Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno.

A jak se podle vodohospodářů dohledá nemovitost s nepovoleným připojením dešťových vod do splaškové kanalizace? Účinným zařízením, kouřostrojem.

„Ten je založen na využití zdravotně nezávadné uměle vytvořené mlhy, která se vhání pomocí speciálního zařízení do kanalizační stoky a kanalizačních přípojek. Zařízení, které používá naše společnost, se skládá z výrobníku mlhy, ventilátoru a kouřovodu. Jako zdroj napájení slouží elektrocentrála. Pokud má sledovaná nemovitost neoprávněně napojen svod dešťových, nebo balastních vod do kanalizační stoky, objeví se mlha v okapových svodech, nebo dešťových vpustích. Následně je majitel dané nemovitosti písemně upozorněn na vzniklé pochybení a je vyzván k odstranění závad v určeném termínu,“ upřesnil Dragoun.

Službu na odhalování černě připojených nemovitostí na kanalizaci a do splaškové kanalizace dešťovými vodami pomocí kouřostroje nabízí SVAS také obcím a městům, kde není provozovatelem kanalizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osmnáct + sedm =