Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

VODAKVA zahájí přípravy na instalaci další sušárny kalů

Datum: 22.07.2019

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary zahájí letos přípravy na instalaci další regionální sušárny kalů, tentokrát v Tachově, a to s využitím unikátní technologie nízkoteplotního sušení. První sušárnu tohoto typu instalovala společnost před třemi lety v karlovarské čistírně odpadních vod. ČIANEWS o tom informovala mluvčí Věra Štafflová s tím, že letos bude také dokončena instalace nové ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka.

Technologii začala VODAKVA využívat před třemi lety na úpravně Březová. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokážou zachytit všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zároveň vodárny pokračovaly v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy vody. Začala příprava instalace ultrafiltrační jednotky v úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace v úpravně vody Březová.

V současnosti společnost dokončuje například výstavbu kanalizace v Abertamech. Díky projektu, který podpořilo dotací ministerstvo zemědělství, se postaví dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace. Veškeré odpadní vody se následně budou přečerpávat do kanalizačního systému Perninku, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Náklady se odhadují na 11,4 milionu korun, dotace pokryje necelou polovinu.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 − 5 =