Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Zahajujeme vrtání pilot na levém břehu Moravy v Olomouci

Datum: 13.06.2019

IMG_20190612_082752_resized_20190612_102350839 IMG_20190612_082937_resized_20190612_102351287

Odvolání čtveřice stěžovatelů způsobilo zpoždění při postupu prací. Stavba protipovodňové ochrany Olomouce pokračuje dál a stavaři pracují na jednotlivých stavebních objektech s cílem dodržet schválený harmonogram. Postup prací je patrný každý den.

I při průchodu kolem staveniště jde pozorovat rychlý postup prací. Na mostu na ulici Komenského jsme dokončili mostní pilíře a v současnosti probíhá vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na třídě Kosmonautů stavíme protipovodňové zídky, u Envelopy probíhají terénní práce. Na pravém břehu dokončují svůj průzkum archeologové. Hned potom začneme s odkopávkami pro rozšíření koryta,“ popisuje aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Dnes Povodí Moravy, s. p. informoval o aktuální situaci a postupu prací primátora Olomouce Miroslava Žbánka s jeho týmem přímo na staveništi.

Díky rozhodnutí krajského úřadu, který zamítnul odvolání čtveřice obyvatel z nábřeží, mohou pokračovat práce i na pilotové stěně na levém břehu. „Jsme rádi, že se krajský úřad plně ztotožnil se stanoviskem, které v této věci zastáváme od počátku. Úřad jasně potvrdil, že jsme nechali vypracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení nejen nad rámec zákonných povinností, ale i nad rámec obvyklých kroků u podobných staveb. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. 

 Obyvatelům nábřeží chce Povodí Moravy, s. p. nadále vyjít maximálně vstříc, aby je ubezpečil, že stavební práce neohrozí jejich bezpečnost ani bezpečnost jejich domů. „Objednali jsme dokonce soudního znalce v oboru seismologie, který od tohoto týdne na vrtnou soupravu dohlíží,“  dodává Bělaška. 

Práce na pravém břehu, kde je již pilotová stěna dokončena, proběhly bez jediného problému. I proto se Povodí Moravy, s. p. rozhodl využít stejný postup na břehu protějším. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Systém je provázaný tak, že i při případném výpadku jednoho zařízení by signalizovaly změny stavu na některé nemovitosti ostatní prvky. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení protipovodňové ochrany.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × dva =