Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodohospodáři pomáhají lužním lesům, využívají povodně

Datum: 29.05.2019

Morava - stavidlo M.N.Ves - výtok

Ve spolupráci při tzv. povodňování lužních klesů v oboře Soutok pokračuje Povodí Moravy, s. p. s Lesy ČR. Zatímco vydatné srážky v minulém týdnu zasáhly převážně severovýchodní část povodí, krajinu na jižní Moravě stále sužuje sucho. Vodu do soutoku vodohospodáři pustili podobně jako na jaře, tentokrát však nikoliv z VD Nové Mlýny, ale přímo z řeky Moravy.

„V důsledku vydatných srážek v průběhu minulého týdne dosáhly některé naše vodní toky převážně v horních polohách i třetí stupně povodňové aktivity. Vlivem dotoku pak stoupla hladina v řece Moravě na první stupeň povodňové aktivity. Nadbytku vody, která by jinak bez využití odtekla, jsme využili na tzv. povodňování lužního lesa v oboře Soutok a v polesí Tvrdonice. Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Voda se podobně jako z Dyje i z Moravy dostává do obory důmyslným systémem kanálů a stavidel.

Díky srážkovým úhrnům z minulého týdne Povodí Moravy, s. p. naplnilo většinu vodních nádrží, vodu zadrženou v retenčních prostorách pozvolna přepouštějí do níže položených nádrží. Voda do obory soutok tak mohla být dodávána i z Nových Mlýnů prostřednictvím Dyje.

„Snažíme se maximálně využít vodu, kterou zachytíme ve vodních nádržích. Zachycenou vodu tak můžeme poslat tam, kde je jí nedostatek. V tomto případě do obory Soutok a polesí Tvrdonice. Hospodařit s vodou takto můžeme díky soustavám vodohospodářských objektů, nádrží, stavidel, kanálů atd.“ doplňuje Gargulák.     

Vodu pro lužní lesy začali vodohospodáři napouštět z Moravy už ve čtvrtek 23. 5. ráno, kdo otevřeli nápustné objekty v Moravské Nové Vsi a Týnci. Tím odlehčili Moravě a současně do obory a polesí poslali další vodu o průtoku 10 m3/s. Celkově tak do obory dodali téměř 400 000 m3 vody.

Povodí Moravy, s. p. se soustavně podílí na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Jedním z nich jsou právě optimální manipulace na vodních dílech, které přispívají k zachování života ve vodních tocích i v době sucha. Za tímto účelem Povodí Moravy, s. p. realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož hlavním úkolem je spolupráce s odběrateli a zjišťování jejich aktuálních potřeb. Na základě těchto informací státní podnik optimalizuje manipulace tak, aby voda neodtékala nehospodárně z území ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 5 =