Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Hladiny vodních toků rostou

Datum: 23.05.2019

vysoka_hladina_vody

Od předvčerejška přechází přes naše území fronta s vydatným deštěm. Za posledních 24 hodin napršelo nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny. Na Horní Bečvě spadlo 54 mm, na Dolní Moravě – 44 mm, Hubenov  hlásí 24 mm.  V současnosti jsou největší srážky za 1 hodinu ve Vsetíně (11 mm), Karolince (10 mm) nebo ve Valašském Meziříčí (8 mm).  V reakci na tyto srážky dochází na některých vodních tocích k vzestupům hladin,  aktuálně jsou dosaženy 1. stupně povodňové aktivity na Rožnovské Bečvě v Rožnově a Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích.

V úterý odpoledne byla z preventivních důvodů otevřena spodní výpust na vodním díle Karolinka. „Naše nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky, retenční prostory jsou na všech nádržích volné a hladinu zásobních prostor upravujeme dle aktuální situace a předpovědi. Naši dispečeři vývoj pečlivě monitorují a situaci sledují i zaměstnanci v terénu,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p.  Václav Gargulák.

Vzhledem k dalším předpokládaným srážkovým úhrnům v oblasti severu a severovýchodu území ČR lze očekávat další vzestupy hladin vodních toků, zejména na tocích odvodňující severní a severovýchodní horské oblasti ČR – Jeseníky, Beskydy. S ohledem na aktuální vývoj lze očekávat především dosažení 1. SPA v oblasti Beskyd, lokálně i 2. SPA.

„V oblasti Jeseníků lze předpokládat s ohledem na předpověď dosažení  2. stupně povodňové aktivity na přítocích horní Moravy a samotném toku Moravy až po profil Moravičany. V Olomouci, kde probíhá stavba protipovodňové ochrany, však nepředpokládáme žádné komplikace, koryto řeky je v místě stavby dostatečně kapacitní pro zvládnutí očekávaných průtoků. Každá stavba navíc má povodňový a havarijní plán, jehož úkolem je zabezpečení stavby tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku v případě povodně,“ vysvětluje Gargulák.

Situace, kdy sucho střídají povodně je v období probíhající klimatické změny typické. Několikadenní déšť však nedokáže doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Dojde k nasycení svrchní části půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to však nestačí.

„Na podobné vývoje si musíme začít zvykat. Povodně a sucho jsou dvě strany téže mince. Budeme se s nimi setkávat pravidelně. Aktuální situace dokládá, že vedle opatření proti suchu je třeba dokončovat protipovodňovou ochranu v obcích a ve městech. Zbytečná zdržení a průtahy při realizaci protipovodňové ochrany budou do budoucna zvyšovat riziko škod způsobené povodněmi  v daných lokalitách,“ doplňuje Gargulák.

Podle předpovědí by srážky měly od večera postupně ustávat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva × 2 =