Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pomáháme chránit životní prostředí a přicházíme s inovativními nápady v oblasti vodního a odpadového hospodářství

Datum: 16.04.2019

Akreditované odběry a rozbory vod

AQUATEST a.s. je jednou z nejkomplexnějších společností zabývající se vodním a odpadovým hospodářstvím, a to zejména sanační ekologií, hydrogeologií a geologií, karotážemi, recyklací a rozbory odpadů či technologiemi čistíren odpadních vod a úpraven pitných a procesních vod. Tyto obory jsou v rámci celé společnosti podpořeny vlastními výzkumnými aktivitami a akreditovanými laboratořemi, které jsou zaměřeny na širokou škálu fyzikálních, chemických, mikrobiologických, biologických, radiologických a ekotoxikologických analýz dle příslušné aktuální legislativy ČR i požadavků zákazníka.

Ochraně vodních zdrojů se věnujeme s tradicí od roku 1926

AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, který se již od svého počátku v roce 1926 zabýval hydrogeologií, inženýrskou geologií a vrtným průzkumem nejen na území Československa, ale jeho odborníci pracovali také v řadě zemí Evropy, Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Během privatizace národního podniku se v roce 1991 vyčlenily oblasti hydrogeologie a laboratoří, kterými vznikla dnešní společnost AQUATEST a.s. Společnost je v současnosti členem skupiny PURUM KRAFT, která poskytuje široké portfolio služeb a produktů v oblasti životního prostředí a jeho ochrany.

Akreditované laboratorní služby v oboru environmentálních analýz

Laboratoře společnosti AQUATEST a.s. poskytují širokou škálu rozborů pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, kalů, sedimentů, kapalných a pevných odpadů, včetně stanovení azbestu, dále tuhých alternativních paliv, tuhých biopaliv i klasických pevných paliv. V současné době vstupujeme na trh s akreditovanou analýzou kanabinoidů, účinných látek v rostlinném konopí a konopných přípravcích.

Pomáháme výrobním společnostem, soukromníkům a firmám, které působí v oblasti nakládání s odpady, hydrogeologie, sanačních prací, ekologie, monitoringu životního prostředí, technických služeb, stavebnictví, recyklace, průmyslu, zemědělství a vodohospodářství. Dále pomáháme obcím spravujícím obecní vodovod, domácnostem či restauracím a penzionům s kontrolami pitných, odpadních a bazénových vod. Naším cílem je přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a pomáhat vyřešit jeho problémy, za použití nejmodernějšího technického vybavení a vlastních ověřených metod.

Akreditované odběry provádíme kdekoli po celé České republice nebo pro vás zajišťujeme sběrná místa pro předání vzorků v Praze, Mníšku pod Brdy, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Brně a Ostravě.

Odhalujeme nebezpečné koncentrace pesticidů a farmak ve vodě i v zeminách

Záleží nám na kvalitě životního prostředí, proto se snažíme stále zdokonalovat, držet krok s novými vědeckými poznatky a zavádět nové metody detekce širokého spektra látek pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Závažným problémem poslední doby jsou zjištění o kumulaci reziduí pesticidních látek a jejich degradačních produktů ve vodách. Z toho důvodu neustále rozšiřujeme seznam stanovovaných pesticidních látek a farmak ve vodě i v zeminách. Problematice kvality vod se věnujeme komplexně, a proto také spolupracujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem při monitoringu podzemních vod v České republice. Hrozbě pesticidů se zároveň věnuje divize Výzkum a vývoj společnosti AQUATEST a.s., která vydala certifikovanou metodiku s názvem Metodika cíleného monitoringu výskytu reziduí pesticidů ve zdrojových oblastech jímacího území.

Přes více než 140 akreditovaných analytických metod

Po celé dekády let neustále rozvíjíme a rozšiřujeme rozsah testovaných látek, laboratorních metod a terénního měření. Pružně reagujeme na podněty zákazníků a legislativu České republiky a náš tým zkušených analytiků se neustále podílí na vývoji dalších potřebných metod, kterých jsme doposud akreditovali přes 140. Nadále pokračujeme ve vlastním výzkumu a vývoji a zůstáváme součástí zajímavých projektů, které pro nás představují výzvu a přináší další kroky ke zlepšování ochrany životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři + patnáct =