Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pilotová stěna v Olomouci na pravém břehu je hotová

Datum: 05.04.2019

Pilotova_stena-Olomouc

Stavba II. B etapy protipovodňové ochrany v Olomouci má za sebou první rok. Přes velmi složité podmínky v centru historického města se díky nasazení všech zúčastněných daří vše zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby. Na ulici Komenského probíhá výstavba nového mostu, pilotová stěna na pravém břehu je hotová.

Že stavební práce probíhají bez komplikací a dle harmonogramu, se dnes, ve čtvrtek ráno, přišli na staveniště přesvědčit zástupci radnice v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem. Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák společně s investičním ředitelem Tomášem Bělaškou provedli zástupce Olomouce celou stavbou a seznámili je s dosavadním průběhem výstavby II. B etapy ochrany Olomouce před povodněmi.

Dvanáct měsíců trvají intenzivní práce na stavbě, která má ochránit 20 tisíc obyvatel Olomouce až před 380letou povodní. Za tuto dobu se podařilo na protipovodňové ochraně, která má celkem trvat 4 roky a stát více než 700 mil. Kč, provést práce v hodnotě 200 mil. Kč. „V současnosti máme hotovou prakticky polovinu z celkem 800 vrtaných pilot. Při demolici starého mostu na ulici Komenského jsme odstranili 9 300 tun suti, v současnosti už máme hotové hlubinné pilotové základy, mostní pobřežní opěry a mostní podpěry, na které jsme použili 285 kubíků betonu a 64 tun výztuže,“ představil dosavadní průběh investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p.

Velkou část stavebních prací tvoří přeložky inženýrských sítí a množství práce probíhá i pod zemí. Intenzivně se pracuje i za mostem na ulici Masarykova až k mostu Wittgensteinova a na pravém břehu až po soutok s Mlýnským potokem. Samotné zemní práce, kam patří svahování břehů a hrází, rozšiřování a snižování berem a prohrábky koryta, znamenalo přemístit materiál v objemu přibližně 76 tis. m3. Současně s tím proběhly na kanalizaci v blízkosti nového mostu Komenského výkopy šesti velkých šachet a dvou odlehčovacích komor. „Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přeložení více než jednoho kilometru potrubí a tří kilometrů kabelů. Do současnosti už proběhla dokonce kolaudace 4 stavebních objektů. Za jediný rok jsme postavili protipovodňové a opěrné stěny z více než 1 000 kubíků betonu a přibližně 70 tun výztuže,“ vypočítal Bělaška.

Povodí Moravy, s. p. s cílem zvýšit bezpečnost stavby a minimalizovat možnost vlivu stavby na okolní domy upravilo technologii stavby. Změna stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot, čehož se dosáhne zvětšením jejich průměru a úpravou délek některých pilot. Zástupci Povodí Moravy, s. p. teď věří, že změnu stavby, která vychází vstříc zájmům obyvatel v okolí stavby, nebude nikdo napadat. „Činíme všechny možné kroky k tomu, abychom vyšli vstříc obyvatelům okolních ulic, jak to stavba takového rozsahu umožňuje, a současně abychom pracovali podle harmonogramu prací. Pevně věřím, že připravené změny obyvatelé nábřeží ocení a že se tentokrát nesetkáme s dalšími obstrukcemi probíhající stavby. Mohlo by tak dojít k narušení harmonogramu prací a prodloužení výstavby, například by mohlo dojít ke zprovoznění mostu na ulici Komenského až v průběhu příštího roku,” říká generální ředitel Gargulák.

Všechny otřesy a vibrace v lokalitě podléhají navíc přísnému monitoringu. „Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení protipovodňové ochrany,“ popisuje přísný monitorovací systém Bělaška.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × 1 =