Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Slezské moře v podhůří Jeseníků naplnilo tání

Datum: 27.03.2019

Slezská-Harta-4-805x350

Kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk v podhůří Jeseníků v současnosti zadržuje zhruba 220 milionů kubíků vody. Obě vodní díla jsou takřka na úrovni své zásobní kapacity. Lidé si tak při dnu otevřených dveří, které správcovské Povodí Odry připravilo na 23. března, užijí kromě návštěvy technologického zázemí uvnitř hrází také pohled na naplněnou vodní plochu. Kaskáda slouží mimo jiné jako zdroj surové vody pro zásobování moravskoslezského a části olomouckého regionu z Úpravny vody Podhradí, kterou vlastní a provozuje společnost SmVaK Ostrava.

Slezská Harta v současnosti zadržuje více než 190 milionů kubíků vody, v případě menšího a níže ležícího Kružberka na řece Moravici jde o zhruba 28 milionů metrů krychlových vody. Obě vodní díla jsou ve správě státního podniku Povodí Odry.
Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka v podhůří Jeseníků byla vybudována jako první údolní nádrž v Povodí Odry v letech 1948-1955. Po vybudování výše ležícího vodního díla Slezská Harta, s níž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní úkoly, jimiž jsou zajištění dodávky surové vody po Úpravnu vody Podhradí, nadlepšování průtoků na tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich. Významnou funkcí kaskády je také povodňová ochrana.
O tom, že Slezská Harta a její okolí jsou skvělým místem pro výlety, nebo dovolenou v průběhu celého roku, jsme psali třeba zdenebo zde.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 − 14 =