Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nový postup prací v Olomouci bude šetrnější k okolní zástavbě

Datum: 26.03.2019

Olomouc-Horní_náměstí

Při výstavbě protipovodňové ochrany Olomouce zvolí Povodí Moravy, s. p. nový postup prací. Změna bude spočívat v provedení menšího množství pilot, což povede k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové doby práce vrtné soupravy. Nový postup bude šetrnější k okolním domům a širší průměr pilot lépe stabilizuje okolní domy a celé nábřeží.

Změna stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot a současně s tím dojde ke zvětšení průměru a v úpravě délek některých pilot. Žádost o změnu stavby podalo Povodí Moravy s. p. už v loňském roce. „Touto změnou dosáhneme nejen vyšší úrovně zabezpečení nové konstrukce nábřežních zdí, ale především minimalizujeme možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace. Namísto původně plánovaných 1100 dojde k vyvrtání asi 800 pilot. Ty ovšem budou mít větší průměr. Místo 600 mm budou mít nové piloty průměr od 900 do 1200 mm,“ popisuje investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p.

Z hlediska možného vlivu stavby na okolí tak dojde k výraznému snížení množství vrtů, změna průměru přitom nezpůsobuje větší hluk či vibrace. Celá stavba je i nadále velmi pečlivě monitorována. Povodí Moravy, s. p. nechalo nad rámec zákonem stanovených požadavků zpracovat znalecký posudek, který potvrzuje, že vliv provádění pilotové stěny nemá negativní vliv na stavby a domy v blízkosti probíhající stavby. „Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek,“popisuje přísný monitorovací systém Bělaška. Množství a intenzita geotechnického monitoringu dělá ze stavby protipovodňové ochrany jedno z nejpřísněji střežených míst v zemi. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení PPO.

Bezpečnost, šetrnost i vyšší stabilitu tohoto řešení pilotové stěny prokázalo využití stejného postupu při vrtání pilot na pravém břehu, na kterém stavaři piloty s větším průměrem již dokončili. Během provádění těchto vrtů byl ve zvýšeném režimu monitorován vliv prací na okolní nemovitosti, přičemž nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Nyní stavební úřad povolil změnu průměru pilot i pro levý břeh, což umožní dokončit zbývajících 400 pilot.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. teď věří, že změnu stavby, která vychází vstříc zájmům obyvatel v okolí stavby, nebude nikdo napadat. Mohlo by tak dojít k narušení harmonogramu prací a prodloužení výstavby ochrany města před povodněmi. Například v minulosti čtyři obyvatelé nábřeží obvinili Povodí Moravy, s. p.  z nedodržení projektové dokumentace a věc ohlásili přímo na Policii. Ta na základě vyšetřování nakonec konstatovala, že investor i zhotovitelé dodrželi všechny podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace a že podnikli všechny kroky, aby předešli možnému  nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu.

Činíme všechny možné kroky k tomu, abychom vyšli vstříc obyvatelům okolních ulic, jak to stavba takového rozsahu umožňuje, a současně abychom pracovali podle harmonogramu prací. Pevně věřím, že připravené změny obyvatelé nábřeží ocení a že se tentokrát nesetkáme s dalšími obstrukcemi probíhající stavby. Tyto obstrukce by stavbu PPO nezastavily, nicméně by mohly zapříčinit dílčí zdržení postupu prací a tedy i delší dobu, po kterou by obyvatele nábřeží zbytečně stavba obtěžovala,“ doplňuje Bělaška.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 2 =