Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Lesy ČR pro vodarenstvi.cz: Zvyšovali jsme investice do vodního hospodářství

Datum: 19.02.2019

lesy-800x350

Z hlediska podpory státu na opatření v oblasti vodního hospodářství pokračují na ministerstvu zemědělství další etapy programů Prevence před povodněmi a „Opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, které Lesy ČR využívají. Dále také čerpá dotace z programů v působnosti ministerstva životního prostředí, které jsou orientovány na revitalizaci a obnovu vodních ploch.

V roce 2018 Lesy ČR úspěšně realizovaly několik významných projektů. „Jedná se například o řeku Hučivou Desnou na Šumpersku. Zde jsme opravili koryto. Akce byla klasifikována jako veřejný zájem, financována z dotací a celková cena činila 6,6 milionu korun,“ řekla pro vodarenstvi.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Dále Jouklová vyzdvihla protipovodňová opatření v obci Němčice v Pardubickém kraji. „Účelem akce bylo vyřešit transformaci povodňové vlny a ochránit obec Němčice u České Třebové před povodní. Byla vybudována suchá nádrž se zemní sypanou hrází výšky 9,4 metru a provedena úprava koryta potoka Zlatý Pásek protékajícího obcí. Z ceny 31,6 milionu korun bylo 20,5 milionu hrazeno z dotace ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II, uvedla dále Jouklová.

Na Opavsku pak podnik odbahnil nádrž Sedlinka. „Zde bylo účelem zlepšit retenční schopnost stávající nádrže a úprava přelivných hran. Byla zvýšena úroveň přepadové hrany bezpečnostního přelivu a nádrž byla odbahněna. V zadní části nádrže byla provedena hrázka se sedimentačním prostorem pro zpomalení zanášení. Z celkové ceny 12,2 milionu korun bylo 8,4 milionu hrazeno z dotací ministerstva zemědělství Podpora opatření na DVT a MVN. Akce bude dále pokračovat kompletní rekonstrukcí požeráku za 4 miliony korun s podporou dotací ze stejného dotačního titulu.

Dále Jouklová zmínila revitalizaci Losinského potoka. Podnik provedl opatření k obnově tvarové členitosti koryta a zrušení migračních překážek v toku. Došlo také k odstranění podélného opevnění v dolní části, koryto je stabilizováno pružnými konstrukcemi a dno kamennými pasy a balvanitými skluzy. Potok se nachází ve Středočeském kraji u Kutné Hory.

Od roku 2016 se Lesy ČR zapojují do dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Podnik mimo jiné obnovuje vodní plochy. Do programu je zařazeno 29 nádrží, ze kterých je 7 již obnoveno.

„Malé vodní nádrže jsou budovány a opravovány i mimo tento program. Dále provádíme revitalizace toků, čímž se zvyšuje retenční schopnost krajiny – zadržování vody. V roce 2018 probíhaly stavební práce na 10 takových projektech a projekčně se zpracovávalo 16 dalších,“ pokračovala mluvčí podniku, která konstatovala, že se podnik opětovně setkává s problémy spojenými s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

„Na rok 2019 jsou naplánovány stavební investice ve výši 260 milionů korun, z toho ze dvou třetin alokované částky počítáme s dotacemi. Do opravy a údržby vodohospodářského majetku investujeme 80 milionů,“ uzavřela Jouklová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 + pět =