Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Labe varuje před vstupem na zamrzlé vodní plochy

Datum: 30.01.2019

508222a78734d6a5a5d005e437a1943d-750x350

Nádrže jsou totiž v horských oblastech zamrzlé a dá se podle vodohospodářů předpokládat, že ledová pokrývka se začne vytvářet i na proudících vodách a na nádržích v nižších polohách. Ledové plochy lákají spoustu lidí k provozování zimních sportů, se kterými jsou však spjata rizika.

„Vodní plochy nezamrzají rovnoměrně, tloušťka a pevnost ledu se může odlišovat a tyto odlišnosti jsou pouhým okem neviditelné. Na vodních nádržích se provádí manipulace s hladinou. To může vést k vytváření prasklin v ledu, dutin pod ledem, k jeho zeslabování a celkové nestabilitě ledové plochy. Led je v důsledku manipulace často „zavěšen“ i mnoho centimetrů nad skutečnou vodní hladinou. Na vodních tocích dochází k podobným jevům samovolně vlivem kolísání vodního stavu. K nestabilitě ledu přispívají i výkyvy počasí,“ zdůraznilo Povodí Labe.

Podle vodohospodářů tak nemůže být zajištěna bezpečnost osob na ledové ploše a pohyb na ní může být velmi rizikový. V korytech řek a potoků také dále hrozí vznik ledových nápěchů a při jejich uvolnění se průtok může velmi rychle změnit a vážně ohrozit osoby pohybující se v prostorách pod těmito ledovými jevy.

„Na závěr bychom rádi připomněli, že ochranná pásma vodárenských nádrží samozřejmě platí i v zimním období a na ledové plochy těchto nádrží je vstup dle § 30 Vodního zákona přísně zakázán, a to i v případě, že led je pod sněhovou pokrývkou. Porušení tohoto zákazu je kvalifikováno jako přestupek dle § 116 Vodního zákona s následně vyplývajícím přestupkovým řízením. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe se konkrétně jedná o nádrže Hamry, Křižanovice, Vrchlice, Souš a Josefův Důl,“ sdělilo závěrem Povodí Labe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedenáct + čtyři =