Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Otazníky kolem biotopů na Rozkoši

Datum: 12.01.2019

Rozkoš_from_air_3-805x350-1

O možnosti vybudování biotopů v areálu Autokempu Rozkoš v České Skalici, jako alternativě ke koupání pro místní obyvatele i rekreanty, se hovoří již několik let. Práce na akci sice byly zahájeny, ale k dokončení zatím nedošlo. Radní České Skalice zhotovitelské společnosti Green Project odmítli prodloužit termín dokončení, a ta dostala penále. Následně odstoupila od smlouvy a totéž učinilo i město.

„Budeme se snažit o co nejrychlejší jednání tak, abychom alespoň v roce 2020 mohli otevřít koupací jezírka v Autokempu Rozkoš,“ řekla na zasedání zastupitelstva starostka Zuzana Jungwirthová. Podle právníka České Skalice Karla Huneše nyní probíhá soud. „Kromě toho řešíme vady a nedodělky, které byly předány společně se staveništěm. Pokoušíme se dílo nacenit a zároveň se snažíme finančně vypořádat stavbu s bývalým zhotovitelem,“ uvedl.

Zastupiteli Jiřímu Zvárovi se výše pokuta zdála nízká. „Náhrada ve výši 740 tisíc od firmy, která neposkytla danou službu, považuji za velice malou satisfakci. Myslím si, že městu unikly minimálně dva milióny korun. Navrhuji, aby se jednalo o vyšší částce,“ zdůraznil Zvára. Podle Huneše je to však maximální možná částka, která mohla být vyčíslena na základě smluvních pokut z prodlení.

Královehradecký kraj chce v Rozkoši zlepšit kvalitu vody

Nádrž opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla jeho množství omezit, byl schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Povodí Labe si nechalo vypracovat studii, díky které zjistilo, že se škodliviny dostávají do Rozkoše z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany. Ty budou nově odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a následně do čistírny odpadních vod. Královehradecký kraj se bude na akci finančně podílet.

Podle krajského radního pro vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství Karla Klímy tak dostanou další příležitost k rozvoji obce ležící v blízkosti nádrže. Podle něj řešení umožní odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov. Nádrži Rozkoš se také přezdívá Východočeské moře. Podle rozlohy se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 4 =