Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Liberecký kraj podporuje vznik malých vodních ploch

Datum: 05.12.2018

kraj-805x350

Hejtmanství podpořilo z Dotačního fondu projekt na vybudování drobných vodních ploch. V Dolním Vítkově tak vzniknou dvě nové tůně o celkové výměře 839 metrů čtverečních. Díky projektu za čtvrt milionu korun budou zachovány mokřadní druhy rostlin či živočichů a zadržena vody v krajině. Kraj poskytne 150 tisíc korun. Investorem je vlastník pozemků, zemědělec Štěpán Brodský.

„Již v minulém roce jsme nechali zpracovat studii, která měla nalézt možnosti, jak podpořit zdroje povrchové vody v povodí Václavického potoka, v území ohroženém ztrátou podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów na polském území. V rámci této studie jsme ve spolupráci s vlastníky pozemků navrhli realizaci vhodných opatření, jako jsou revitalizace regulovaných toků, obnova mokřadů, zachycení vody z meliorací, stavba drobných vodních nádrží a tůní. Cílem Libereckého kraje je zejména udržet vodu v krajině a pomoci nejen přežít vzácným živočichům a rostlinám, ale i podpořit širší ekologické funkce krajiny,“ vysvětlil člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

Kraj připravuje i protipovodňový projekt za 4 miliony

Cílem je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Kraj na akci získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí a finančně se na něm budou podílet také dotčené obce.

„Rada souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž územní obvody jsou jím dotčeny. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o účast, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. V současnosti je projekt ve fázi, kdy byla po úvodní analytické části dokončena i část návrhová. Nyní také probíhá studie, jakým způsobem provést navržená opatření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtrnáct − pět =