Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizace nádrže Markovka za 34 milionů korun

Datum: 05.11.2018

01-805x350

Vojenské lesy a statky ČR postavily v lesích Chráněné krajinné oblasti Brdy v minulých měsících tři malé vodní nádrže. Díky programu Živá voda by měly v nejbližší době přibýt další dvě. Podnik využil k financování akce dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

„Nejde o investici do hospodářských vodních ploch, hlavním cílem je zvýšit rozmanitost života v přírodě v námi spravovaných lokalitách, a také jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. V Brdech jde také o protipovodňovou ochranu okolních obcí,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Dále také odstartoval rozsáhlý projekt na Šumavě, který má oživit mokřady i původní horské potoky.  Jeho cílem je zlepšit stav na více než 2000 hektarech v minulosti odvodněného území. Díky tomu se bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků. Podle ředitele Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného je to důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony.

Na programu LIFE for MIRES se podílí čtyři partneři. Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

„Během řešení projektu v letech 2018-2024 bude revitalizováno 2059 hektarů ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 hektarů tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 kilometrů odvodňovacích kanálů a obnovu 13 kilometrů drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky,“ uvedla vedoucí projektu Iva Bufková, podle níž bude jednou z největších ploch, které projdou revitalizací, přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím U Javorné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 − 14 =