Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodní nádrže sehrály letos důležitou roli

Datum: 23.10.2018

Vodní_nádrž_Fláje1

Minimum srážek a vysoké teploty, letošní léto nasbíralo rekordy na úrovni tří historických suchých období v letech 1947, 2003 a 2015. Srážek napadlo nejméně od roku 1960, kdy se začala podrobná meteorologická data uchovávat, červen byl 5. nejteplejší v historii, červenec 7. Vysoké teploty a málo dešťových srážek vedly k zvýšení potřeby vody a prověřily již několikátým rokem po sobě fungování vodních nádrží.

Srážky v povodí Moravy a Dyje v prvních třech kvartálech roku 2018 dosáhly v průměru 408 mm, což je 68 % normálu pro dané období. V povodí Moravy byl průměrný úhrn 423 mm – 64 % normálu, v povodí Dyje 395 mm – 74 % normálu. Nízké úhrny srážek a vysoké teploty se odrazily na nízkých průtocích v řekách a potocích, vedly k úhynům vodních živočichů, k omezování nakládání s povrchovými vodami i k omezením plavby. V červnu odtékalo závěrovým profilem ve Strážnici jen 27 % průměrného červnového průtoku. Výrazné sucho se promítlo také na hladinách vody v přehradách. Jejich příznivý vliv se projevoval v průběhu celého roku, ve kterém výrazně mírnily dopady letošního sucha.

„Bez vodních nádrží, které poměrně významně i v průběhu podzimu dotují řeky v povodí, by situace na vodních tocích byla opravdu špatná a hladina řady toků by klesla na úroveň, která nezabezpečuje vodním živočichům podmínky pro přežití. Současně s tím by docházelo také ke zhoršení kvality vody a omezením dodávek vody. Nadlepšovat průtoky ve vodních tocích a zajistit dodávky vody však můžeme pouze tam, kde máme nádrže s dostatečným zásobním prostorem,“ popisuje situaci generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

„V letošním suchém roce jsme ve srovnání s průměrným rokem měli k dispozici přibližně 35 % vodních zdrojů, se kterými jsme mohli ve vodních nádržích disponovat. V průběhu suchého období pak nádrže dotovaly toky celkovým objemem 107 mil. m3 vody. Přesto se nám v průběhu jara, kdy nádrže napouštíme, podařilo ve významných vodních nádržích zachytit 145 mil. m3 vody, čímž jsme – kromě vytvoření zásob vody pro letošek – doplnili deficit z loňského roku,“ vysvětluje Gargulák.

Z nejvýznamnějších vodních nádrží letos sehrály významnou roli přehrady Vranov, Hubenov a Vír, které slouží k vodárenským účelům. „Na těchto nádržích jsme z důvodu nízkých přítoků přistoupili k mimořádným manipulacím, jejichž cílem je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat,“ vysvětluje Gargulák. K výraznému poklesu hladiny ale došlo také ve vodní nádrži Letovice, která zajišťuje minimální zůstatkový průtok v řece Svitavě, jejíž povodí je výrazně bilančně ochuzeno odběry podzemních vod v Březové nad Svitavou pro zásobování obyvatel Brna a části Jižní Moravy pod Brnem. Naplněnost vodních nádrží se v současnosti pohybuje od 30 do 100 % (konkrétně VD Vír 41%, VD Vranov 46%, VD Hubenov 39%, VD Letovice 31%, VD Nové Mlýny 52%).

Létem sucho neskončilo

Kromě dešťových srážek na počátku září, které dočasně zpomalily klesání hladin ve vodních nádržích, zaznamenává Povodí Moravy, s. p. pokles hladin ve vodních nádržích i v průběhu podzimu. Přesto všechny vodní nádrže plní svoje funkce a velmi pozitivně přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění vodárenských i dalších odběrů nebo k udržení ekosystému ve vodních tocích. V měsíci září se průměrné průtoky ve vodních tocích pohybovaly v rozmezí 15 – 75 % dlouhodobých průměrů, v říjnu se prozatím pohybují v rozmezí 15 – 55 % dlouhodobých průměrů. „Prakticky všechny naše vodní nádrže v současnosti zajišťují vodárenské i další odběry a současně také zajišťují minimální průtoky v tocích pod vodními nádržemi, a tím zlepšují schopnost vodních toků naředit vypouštěné odpadní vody. Vodní nádrže za poslední měsíc vypustily do řek o 8,6 mil. m³ vody více, než do nádrží přiteklo. Nejvíce vodním tokům pomáhají vodní nádrže Vranov a Vír a to přesto, že slouží k zabezpečení dodávek pitné vody, proto vyžadují tyto nádrže pro plnění obou účelů obezřetné manipulace,“ dodává Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvacet − sedmnáct =