Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

350 milionů na dokonalejší varování před povodněmi

Datum: 05.10.2018

20060404-voda-1-500x350

Obce, kraje a další subjekty mohou od října čerpat z Operačního programu Životní prostředí 350 milionů korun na dokonalejší varovné systémy před povodněmi, ale také na zabezpečení nestabilních svahů. Díky tomu zvýší ochranu obyvatel a majetku. Státní podniky a příspěvkové organizace mohou čerpat z padesátimilionové alokace na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů předpovědní povodňové služby. 

„Sice aktuálně řešíme sucho, povodně jsou ale jen druhá strana jedné mince, pod kterou se skrývá klimatická změna, která se projevuje extrémními výkyvy počasí. Nedostatkem srážek vyschlá půda, krajina i města navíc daleko hůře absorbují vodu, takže už i mírnější přívalové deště mohou způsobovat lokální povodně a citelné škody,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obce, kraje a další zájemci tak mohou od 1. října představit projekty zaměřené na zpracování podkladů pro vymezení území ohrožených povodní nebo přípravu digitálních povodňových plánů. Dotace následně mohou získat na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni.

„Varovné systémy mohou obce a města vybudovat jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či aktualizovaný digitální povodňový plán. Systém pak funguje tak, že díky němu obdrží starosta obce varovnou zprávu o překročení limitní hodnoty srážky či vzestupu hladiny a díky povodňovému plánu vyhodnotí nastalou situaci. Rozhlasem či sirénou poté občany upozorní na hrozící nebezpečí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Zdůraznil také, že bude nezbytné proškolení členů povodňových komisí, kteří se musí naučit data správně vyhodnocovat, rychle pracovat s povodňovým plánem a včas podat klíčové informace v případném hlášení. Nebezpečím pro občany jsou i skalní svahy. Ty totiž mohou vlivem přívalových dešťů uvolňovat nestabilní bloky. S problémem se potýkali například v severočeské Smržovce, kde skalní svah ohrožoval mateřskou školu.

„Všechny projekty mohou být realizovány až s 85% dotační podporou. Výjimku tvoří projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70 %,“ upřesnil Petr Valdman. O dotace mohou žádat také Český hydrometeorologický ústav či správci povodí, kteří je mohou využít na zpracování analýz odtokových poměrů a přípravu podkladů pro stanovení záplavových území nebo map povodňového ohrožení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × čtyři =