Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Projekt DANUBE FLOODPLAIN představuje 30měsíční etapu intenzivní nadnárodní spolupráce napříč povodím Dunaje

Datum: 03.10.2018

Danube

První setkání partnerů a oficiální zahájení projektu DANUBE FLOODPLAIN (Snižování povodňového rizika prostřednictvím obnovy záplavových oblastí podél řeky Dunaje a přítoků) se uskutečnilo 27. a 28. září 2018 v Bukurešti v Rumunsku. Zúčastnilo se ho všech 18 projektových partnerů z deseti zemí ležících v povodí Dunaje (Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko).

Projektoví partneři na setkání zrekapitulovali a vyhodnotili dosavadní činnost projektu, zkoordinovali jeho harmonogram a podrobně se dohodli na aktivitách pro následující monitorovací období. Povodí Moravy, s.p. je jediným zástupcem za Českou republiku. Vzhledem k tomu, že jednou z pilotních oblastí projektu je i hraniční úsek řeky Moravy, bude pro nás významným partnerem Slovenský vodohospodářský podnik, se kterým budou v nastávajícím období koordinovány pracovní postupy.

Projekt je realizován pod záštitou Interreg Europe (programu Evropské unie pro meziregionální spolupráci) a jeho hlavním cílem je zlepšit nadnárodní řízení vod, posílit prevenci před povodněmi a současně maximalizovat přínosy pro biologickou rozmanitost. Zmírnění dopadů extrémních klimatických událostí řeší prostřednictvím ochrany a obnovy záplavových území a využitím jejich přirozené retenční schopnosti.

Projekt DANUBE FLOODPLAIN byl zahájen 1. června 2018 a bude trvat do 30. listopadu 2020. Celková výše financování činí 3,67 milionu EUR. Z této částky je 151 tisíc EUR určeno pro pilotní oblast řeky Moravy na území České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osm − 2 =