Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy zahajuje opravu kulturní památky jez Oblekovice

Datum: 21.09.2018

orez jez obl

Kamenný jez ve správě Povodí Moravy, s. p. na Dyji v městské části Znojma čekají rozsáhlé opravy. Jez z roku 1928 projde opravami, které zajistí jeho stabilitu, bezpečný provoz, prodlouží jeho životnost a navrátí jeho jedinečnou krásu tak, aby i nadále dokládal svědectví odborného a stavebního umu našich předků. Opravy odstartují příští týden a potrvají necelé tři měsíce.

Pevný kamenný jez s dřevěnou trámovou konstrukcí a délkou 96 m projde opravou jezového tělesa včetně zavazujících křídel. Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o nemanipulovatelný jez a nelze tak vypustit během prací jezovou zdrž, bude vše prováděno za plného průtoku. Z toho důvodu budou dělníci provádět práce po třetinách. 

V rámci samotných oprav dojde nejdříve k zajímkování části jezu, na které budou práce probíhat, a k odčerpání vody z návodní i spodní strany tak, aby byl jez pro dělníky přístupný. Následně bude odstraněna pata jezu, očištěno jezové těleso a založena nová pata jezu. Současně s tím nechá Povodí Moravy, s. p. vyměnit trámový rastr včetně trámu přelivné hrany i jeho ukotvení. Dojde k vyplnění nátrží a doplnění kamene v kavernách přelivné plochy. Stejně tak dělníci doplní stávající kamenný zához v podjezí a přespárují levobřežní zeď.

Kvůli opravě dojde k dočasnému odstranění sjízdného prvku pro vodáky, avšak bezprostředně po dokončení oprav bude nainstalován na původní místo. Poslední komplexní opravy oblekovického jezu proběhly v 70. letech. Práce, které budou dokončeny v průběhu listopadu, si vyžádají náklady v hodnotě přibližně 12 mil. Všechny práce budou probíhat tak, aby byla zachována kulturní hodnota památky.

Jez Oblekovice představuje historické technické vodní dílo, jedno ze soustavy jezů na řece Dyji sloužící pro zdejší mlýny. Jedná se o tzv. vzdouvací dílo pro náhon v Nesachlebech. Památkově chráněný je od roku 1958. Jez se nachází přibližně dva kilometry po proudu řeky Dyje od jezu u Louckého kláštera ve Znojmě. Jez je nízký, pevný, situovaný v oblouku ve směru vodního toku. Těleso jezu i podjezí tvoří kamenný zához, přelivná plocha jezu je tvořena plochými kameny, práh jezu je vybudován z kamene. Jez patří k nejstarším jezům v povodí řeky Dyje.

www.pmo.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + devatenáct =