Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Z vydatných dešťů se do řek dostalo minimum vody, hydrologické sucho pokračuje

Datum: 13.09.2018

APE5cb7be_shutterstock_183885584

Přestože víkendové a pondělní srážky způsobily rychlý vzestup hladin vodních toků, hydrologické sucho stále přetrvává. Vodní toky, které ještě v průběhu pondělí zaznamenávaly nadnormální vodnosti, se vracejí na úroveň z minulého týdne. Většina dešťových srážek se vsákla, podle odhadů odteklo přibližně 3% napršeného množství, sucho přesto v povodí Moravy hlásí 32 měřících stanic.

Průměrný roční odtok pro ČR je cca 30 % celkového množství vody ve srážkách. Po víkendových deštích odteklo odhadem v průměru do 5 % množství srážek, což je způsobeno především vysokou nenasyceností půdy. Zatímco v případu zemědělského sucha došlo k výraznému zlepšení situace, hydrologické sucho nadále pokračuje. „Hydrologickou situaci dobře ilustruje postupné snižování průtoků v řekách. Například Moravou ve Strážnici v pondělí ráno protékalo 114 % dlouhodobého měsíčního průtoku, v úterý už to bylo pouze 71 % a k dnešnímu dni už opět protéká pouze 22 %. V případě, že nepřijdou další dešťové srážky, dá se předpokládat, že se Morava bude opět blížit historickému minimu z minulého týdne.“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Nejvýraznější srážkové úhrny byly od soboty 1. 9. do pondělí 3. 9. zaznamenány v povodí Bečvy od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy po ústí do Moravy, kde bylo naměřeno v průměru okolo 50 mm za 24 hodin (dle měření na stanicích 20-80 mm). V pondělí ráno se průtok v Bečvě v profilu Dluhonice pohyboval okolo 140 % dlouhodobého měsíčního průtoku, o den později klesl průtok na polovinu. „Rychlé poklesy hladin dokazují, že hydrologické sucho přetrvává. Na některých místech spadlo více než 1/6 toho, co v průměru napršelo za celý letošní rok, ale ani to nás nepřimělo uskutečnit plánované vypuštění jezové zdrže z důvodu údržby jezu v Hranicích. Stále máme obavu, že sucho by mohlo zkomplikovat napouštění jezu a ohrozit ekosystém v řece Bečvě,“ vysvětluje Gargulák.

Srážky se výrazně neprojevily ani při doplnění vody ve vodních nádržích, u většiny z nich Povodí Moravy, s. p. zaznamenalo pouze zastavení nebo zpomalení poklesu hladin. Nárůst hladin zaznamenaly pouze vodní nádrže Brno, Koryčany, Slušovice a Fryšták. „Dodávky vody jsou však v tuto chvíli zabezpečené ze všech vodních nádrží. Aktuální situace ukazuje, že i s tak malým množstvím vody, které se dostalo do vodních toků, je třeba hospodařit a činit tak všechny kroky vedoucí k maximální akumulaci povrchových vod v rámci možností, které nám meteorologická situace v průběhu celého roku nabízí,“ dodává Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 + devatenáct =