Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy svolalo třetí jednání pracovní skupiny Sucho 2018

Datum: 01.09.2018

Sucho_2018-Pracovni_skupina

Letošní sucho bývá přirovnáváno k extrémnímu suchu v roce 1947. Špatná hydrologická situace má za následek nejen nízké průtoky v řekách, ale také snížené hladiny ve vodních nádržích. Kvůli situaci v povodí řeky Moravy se v letošním roce sešla pracovní skupina Sucho 2018 již potřetí. Vodohospodáři se věnovali realizovaným opatřením vedoucím ke snížení dopadu sucha, ale také možnostem vývoje v následujícím roce.

Třetího jednání pracovní skupiny Sucho 2018 se zúčastnili zástupci krajských vodoprávních úřadů, zástupci vodárenských společností, odběratelé vody na závlahy, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, zástupce společnosti energetických společností a dalších organizací.

„Tentokrát jsme se věnovali také aktuálnímu záměru navýšit hladinu vody ve vodní nádrži Nové Mlýny o 35 cm. Zejména přítomní zástupci závlahářů hodnotili tuto aktivitu velmi pozitivně,“ popisuje průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vedle toho se však vodohospodáři věnovali i situaci na vodních tocích a vodních nádržích. Povodí Moravy, s. p. představilo možné scénáře vývoje situace se zásobami vody na vybraných vodních nádržích, a to až do konce roku 2019.

„Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V letošním roce jsou všechny dodávky vody zajištěné, ale v následujících letech se může situace zhoršit. Proto již od listopadu roku 2017 probíhá mimořádná manipulace na vodní nádrži Vranov a máme o ni požádané také na vodní nádrži Hubenov a Vír. Cílem mimořádných manipulací je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat. Společným cílem je i posílení zdrojů povrchové vody pro odběry závlahové vody k snížení dopadů zemědělského sucha v oblasti Jižní Moravy,“ vysvětluje Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. aktuálně zaznamenává sucho na vodních tocích v 71 měřících stanicích ze 196. Největší Moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici 4,2 m³/s, což je asi 1/8 toho, co by v řece mělo v tomto období téct. Kvůli suchu a zvýšeným potřebám vody klesají hladiny ve vodních nádržích. Ty v letošním roce dokazují svůj význam a zabezpečují dodávky vody obyvatelstvo, ale také pro zachování ekosystému ve vodních tocích.

„Naše nádrže od července do konce srpna vydaly pro potřeby obyvatel a pro zachování života v řekách o 64,7 mil. m³ vody více, než do nich za stejné období přiteklo. Pro představu je to takové množství vody, které při průměrné spotřebě 100 l na den spotřebuje asi 1,8 mil. obyvatel za celý rok,“ vypočítává Gargulák.

Jednotlivý členové pracovní skupiny Sucho 2018 se však také shodli na tom, že je třeba apelovat na širokou veřejnost, aby hospodárně využívala vodní zdroje.

„Bohužel se často setkáváme s tím, že lidé i přes různá omezení či zákazy čerpají vodu z potoků a situaci ještě zhoršují. Ve spolupráci s vodoprávními úřady se tak chceme více zaměřit na dodržování zákazů a současně apelovat na veřejnost, aby s vodou nakládala opravdu hospodárně, šetrně a s ohledem na omezenost vodních zdrojů,“ dodává Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × pět =