Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Projekt Dyje 2020/Thaya 2020 vrací řece dva meandry

Datum: 16.08.2018

d9-cz-big-805x350

Hraniční úsek Dyje mezi Břeclaví a soutokem s Moravou bude prodloužen. Od srpna 2018 budou v rámci projektu Dyje 2020, který je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, znovu napojena dvě odstavená ramena Dyje. Napojením dvou meandrů na rakouské straně a jednoho meandru na české dojde k prodloužení řeky Dyje o více než kilometr.

„Ramena budou na území obou států napojena podle stejných principů. Stavební práce byly zahájeny 1. srpna na rakouském území. Na tom našem zahájíme práce 16. srpna, kdy už nebude riziko plašení hnízdících ptáků. Zpočátku budou práce probíhat mimo řečiště Dyje, ale v první polovině září se přesunou i do vlastního toku. Napojením vrátíme Dyji téměř třetinu původní délky, kterou ztratila při úpravách, a současně také typický charakter nížinné řeky,“ popsal plánovaný průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Stavební práce vyvolají nutnost omezit na tomto úseku Dyje plavbu. Pokud se přesto někdo vydá na řeku, doporučujeme plavbu ukončit u dřevěného mostu v lokalitě Pohansko. Dále po toku se již bude pohybovat těžká stavební techniky a není zde jiné vhodnější místo k opuštění řeky. Dyji společně s Moravou obklopuje největší a ekologicky nejcennější komplex lužních území střední Evropy. Napřímením toku v 70. a 80. letech 20. století byl zkrácen téměř o 3,2 kilometru. Současně s tím byly podél hraničního úseku vybudovány na obou březích protipovodňové hráze. Tato opatření měla jednak stabilizovat státní hranici mezi Rakouskem a Českou republikou, jednak zajistit protipovodňovou ochranu,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zvláštní kapitolou je právě hranice mezi oběma státy, která vede středem Dyje a změna jejího toku by tedy znamenala i změnu státní hranice. „Aby státní hranice zůstala stálá, ale řeka mohla přesto znovu získat dva meandry, byl nutný inovativní plánovací proces. Výsledkem je koncepce, která zachovává obě říční větve, tedy jak nově napojené meandry, tak i koryto řeky, ve stávajícím průpichu,“ vysvětlil dále Chmelař. Dělení je navrženo tak, aby statní hranice zůstala nezměněna.

Na stavbě se podílí rakouská společnost pro správu toků viadonau a český správce toku Povodí Moravy. Práce by měly skončit v listopadu 2019. Řeku již bude možné v příští plavební sezoně s opatrností sjíždět. Náklady se pohybují kolem 0,9 milionu eur, přičemž 85 % kofinancuje EU. „Napojením odstavených ramen na vodní tok bude zabráněno jejich vysychání a úhynu vodních živočichů a na vodu vázaných ekosystémů,“ doplnil Chmelař.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 − devět =