Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Jak dosáhnout až 30% úspory vody pomocí chytrých vodoměrů BONEGA

Datum: 02.08.2018

image8

V objektech s pronajatými nebo společnými prostory jako jsou kancelářské budovy, obchody, firemní provozy, školy atd. je téměř jisté, že existuje velká příležitost pro snížení účtů za vodu, přestože si to správci budovy často ani nemusí uvědomovat. Příčin je hned několik.

Hlavní příčiny úniků vody

Havárie

Jen české pojišťovny registrují každý rok okolo 100 000 případů vytopených objektů. Škody mohou v případě vícepodlažních budov sahat až do milionů korun.

Technické problémy

Velké ztráty mohou způsobit také dlouhodobé úniky vody například v podobě protékajících napouštěcích či vypouštěcích ventilů na WC nebo pojišťovacích ventilů, kdy jsou odvodní hadičky napojeny přímo do odpadů, atd.

Lidský faktor

Zvláště ve společných prostorách je velkým nešvarem plýtvání vodou kvůli zapomenutým otevřeným ventilům (kuchyňky, sprchy, prádelny atd.).

Úmyslné podvody

Bohužel se lze v praxi často setkat i s úmyslnou snahou o ovlivnění vodoměrů nebo dokonce napojení na přívod vody před vodoměrem, na které doplácí majitel objektu nebo ostatní nájemci.

Snížení účtů za vodu díky rychlé lokalizaci úniků vody

Je prokazatelné, že s jedním fakturačním vodárenským vodoměrem nelze ani při sebe pečlivější fyzické kontrole odhalit kde a přesně kdy k únikům dochází. Ani jeden vodoměr s online odečtem pro celou budovu příliš mnoho neřeší.

Zásadní je přesně vědět v jakých časech a v jakých “stoupačkách” či odbočkách k únikům dochází. Následně se pak již snadno přijímají různá opatření.

Ukázalo se, že jediným spolehlivým řešením je sledování spotřeby vody online pomocí vodoměrů minimálně každých 20 minut (ideálně každých 5 minut).

Důležité je mít vodoměry na online sledování spotřeby tak, aby byl jeden poblíž “fakturačního” vodárenského vodoměru pro sledování celkové spotřeby v objektu a dále minimálně vodoměry v jednotlivých větvích (stoupačkách). Ideálně také na odbočkách.

Z těchto dat se již dá spotřeba velmi spolehlivě analyzovat. Data se automaticky převedou do přehledné grafické podoby či do podoby konkrétních alarmových hlášení na email (mobil).

Uživatel díky aplikaci https://chytrevodomery.cz/ nejprve reálně zjistí, co je standardní spotřeba a co je mimořádná. Díky tomu si může stanovit i alarmové limity.

Takto komplexní online odečty vody však byly dosud příliš drahé a komplikované. BONEGA toto konečně mění:

 • Výrazně nižší pořizovací i provozní náklady umožňují umístění chytrých vodoměrů do každé budovy, bytu, kanceláře nebo stoupačky.
 • Interval vysílání až každých 5 minut otevírá možnosti alarmů a analýzy spotřeby, které jinak nejsou možné.
 • Webová aplikace je intuitivní i pro naprosté laiky a funguje na počítači i telefonu.
 • Využívá existující internetové připojení v budově, díky čemuž je provoz levný i při krátkém intervalu vysílání.
 • Systém se skládá jen z vodoměrů s vysílači a základny připojené do internetu. Žádná další zařízení ani čidla nejsou třeba.
 • Snadná montáž nevyžaduje žádnou konfiguraci. Jedná se o prostou výměnu vodoměrů, kterou zvládne každý instalatér.
 • Jednoduché a průhledné obchodní podmínky bez složitých administrativních poplatků a nesrozumitelných technických pojmů.
 • Nájemníci vidí cenu spotřebované vody v reálném čase, což motivuje k úsporám.

 

Reálné výsledky z praxe

Firma BONEGA má již z aplikovaných systémů zkušenost, že v podobných výše uvedených objektech lze v průměru ušetřit až 30% spotřeby vody a efektivně zabránit ztrátám, díky čemuž je návratnost investice obvykle jen v měsících.

“Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody průměrně o 30% a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav pro všechny budovy.” Michal Zelinka, Podnikatelské centrum s.r.o., Hradec Králové

Celý systém firmy BONEGA včetně intuitivní webové aplikace se ukázal jako unikátní i ve světovém měřítku. V současné době tak probíhají pilotní projekty mj. v Řecku pod značkou WaterAdmin.com.

Jak funguje aplikace Chytré vodoměry.cz?

Webovou aplikaci Chytré vodoměry není třeba instalovat. Funguje přímo v prohlížeči na počítači nebo telefonu. Správcům a nájemníkům se stačí přihlásit na www.chytrevodomery.cz. Aplikaci lze také zpřístupnit na vlastní doménové adrese (např. voda.websvj.cz).

image8

Jak odhalit úniky vody způsobené technickými poruchami nebo nedbalostí

Aplikace Chytré vodoměry ihned po přihlášení vykresluje barevnou tabulku aktuální spotřeby vody v daný den. Každé pole tabulky je podbarveno od zelené barvy po červenou dle míry spotřeby (vztaženo vždy k danému řádku). Červeně označená pole tak ihned naznačují, kde dochází k vysoké spotřebě.

Např. v tabulce níže vidíme, že spotřeba vody v celé organizaci BONEGA vyskočila mezi 11.-12. hodinou (červené pole 840,5 l). Dále je z tabulky patrné, že tento skok byl způsoben z velké části spotřebou v Budově 19 (červené pole 309 l).

image2

Kliknutím na tlačítko plus u Budovy 19 lze rozbalit seznam bytů v této budově. Obdobným způsobem jako v předchozím kroku lze odhalit, že k velkému skoku ve spotřebě došlo především u bytu 2.

image6

I byty lze dále rozkliknout na jednotlivé vysílače (viz. obrázek níže). Díky tomu tak vidíme, že velký skok ve spotřebě v celé organizaci BONEGA byl způsoben vysokou spotřebou v koupelně v Bytě 2. Můžeme tak již prověřit pouze tento konkrétní byt. Z následujícího zeleného pole (17 l) je patrné, že se v tomto případě zapomenutou sprchu podařilo zastavit a spotřeba se opět vrátila do normálu.

 Byt2

Tímto způsobem je možné velmi rychle lokalizovat úniky vody a zapomenuté otevřené “kohouty” a situaci okamžitě řešit.

 

Jak nastavit alarmy

Aplikace Chytré vodoměry umožňuje nastavení hned několika typů alarmových hlášení:

image3

 1. Podezřelý výkyv ve spotřebě – je vyhodnocován automaticky dle historické spotřeby vody v daném objektu nebo vodoměru (podle toho kde alarm právě nastavujeme). Hodí se především na začátku, kdy ještě neznáte hodnoty, podle kterých nastavit konkrétní alarmy.
 2. Spotřeba za poslední hodinu větší/menší než X litrů – slouží k upozornění na příliš vysokou spotřebu ať už byla způsobena čímkoliv (i např. jen nehospodárným využitím vody)
 3. Aktuální průtok větší/menší než X litrů za hodinu – slouží pro varování při prasklém potrubí
 4. Celková spotřeba vody větší/menší než X litrů v daném rozmezí hodin – pomůže vám pro zjištění velmi drobných úniků vody například z protékajících ventilů na WC v nočních hodinách
 5. Nepřetržitý průtok překračující objem X litrů – varuje například při opomenutí uzavření ventilu (X litrů = objem vany, či jiných zařízení)

V případě překročení nastavených limitů aplikace vygeneruje alarmové hlášení, které je odesláno na požadovaný email. Povšimněte si i varianty menší spotřeby vody, než je požadovaný limit. Tato volba je vhodná především pro provozy, kde je třeba vodou chladit různé technologické zařízení a pokles průtoku vody je naopak nežádoucí.

 

Poznámka: V návaznosti na výše uvedené alarmy připravuje firma BONEGA i bateriemi napájené uzavírací ventily, které pak mohou v návaznosti na alarm automaticky uzavřít přívod vody. Uzavírací ventily bude možné ovládat i manuálně přímo z aplikace na počítači i telefonu.

Jak odhalit snahu o ovlivnění vodoměru

Bohužel existují lidé,, kteří se snaží různými způsoby ovlivnit měření vody a snížit si tím účet za vodu. Online měření spotřeby vody je de facto jedinou cestou jak rychle odhalit takové neférové jednání.

image4

První indicií je často neobvyklý rozdíl mezi naměřenou spotřebou patního vodoměru a součtem spotřeby poměrových vodoměrů. Teoreticky by neměl také být rozdíl v přesnosti měření studené a teplé vody, když je obvykle konstrukce vodoměrů v principu shodná. Z praxe je běžné, že mnohem větší rozdíly bývají u měření studené vody, kde se bohužel také více podvádí. Oba údaje lze snadno zjistit přímo v aplikaci Chytré vodoměry pokud je do systému zařazen i pomocný kontrolní vodoměr za fakturačním (nebo fyzickým odečtem z fakturačního vodoměru). Ke zjištění spotřeby vody jak v kancelářích, bytech, tak i na hlavním přívodu vody tak dojde v jednom okamžiku.

image1

Aplikace umí registrovat nejčastější pokusy o ovlivnění suchoběžných vodoměrů přiložením vnějšího magnetu a tím snaze o zastavení mechanického počitadla při průtoku vody (obvykle na nějakou část roku). Tato informace se automaticky objeví v aplikaci v sekci Alarmy.

Ve stejné sekci také naleznete upozornění na nežádoucí zpětný chod vody způsobený například:

 • Záměrnou či nezáměrou opačnou montáží vodoměrů (změna směru proudění vody)
 • „Přetlačováním“ okruhu vody s vyšším tlakem do okruhu s nižším tlakem (obvykle studené vody do teplé), čímž má pak jeden z vodoměrů zpětný chod. To má za následek například ochlazování vody. Mimo podvodných záměrů to může být i technický problém, který způsobují i nekvalitní vodovodní baterie či stop-ventily u sprchových hlavic.

image9

Přehledné denní spotřeby pomohou ihned odhalit, že je naměřené spotřeba vody nulová i přestože jsou nájemníci prokazatelně v objektu. Fyzickou návštěvou v objektu je následně možné podvodné pokusy odhalit. Obvykle se jedná o tyto dodatečné způsoby přerušení sledování spotřeby vody (mnohdy i přes ochranu plombováním):

 • Zablokování otáčení turbínky vloženým drátkem
 • Úplná demontáž vodoměru z potrubí
 • Demontáž strojku počitadla od spodního tělesa u suchochoběžných vodoměrů
 • Odejmutí snímače z vodoměru (ovšem mechanické počitadlo funguje dál)
 • Zablokování pohybu strojku počitadla u suchochoběžných vodoměrů pomocí například nahřátého špendlíku, který se nejprve “protlačí” přes plastové víčko a pak se zaklesne do převodového soukolí
 • Zablokováním horních koleček počitadla stlačením víčka stolářskou svěrkou
 • Odklon toku vody „černým odběrem“ ještě před vodoměrem
 • ..

 

V případě měření po 5 minutách lze odhalit i rychleji kapající vodu, kterou vodoměr nezaznamená. Nepoctiví nájemci v takových případech záměrně zaškrtí průtok a pouze kapáním postupně naplní vanu či dopustí nádobku na WC.

Mnohdy i jen zveřejnění toho, že došlo k nasazení online systému, který umí odhalit nepoctivé nájemce, vede k rychlému ukončení pokusů o podvody.

Jak průběžně kontrolovat přesnost měření fakturačního vodoměru

Nic není technicky dokonalé, což platí i pro fakturační vodoměry. Jednou z cest kontroly měření, je umístění pomocného kontrolního vodoměru za fakturační vodoměr. Pořizovací cena od 1 000 Kč výše není vůči možnému přínosu nijak vysoká. Porovnání přesnosti měření vás buď utvrdí, že je vše v pořádku, nebo naopak potvrdí podezření. Následujícím krokem je pak odeslání žádosti na vodárny nebo metrologické pracoviště o ověření přesnosti měření fakturačního měřidla. Bez takového přeběžného porovnání jsou to jen dohady či zbytečně vynaložené náklady na prověření.

Jak vypočítat spotřebu vody jen za určité období a to i zpětně

Například i po dodatečně nahlášené výměně nájemníka je možné zjistit k určitému datu celkovou spotřebu v daném objektu (bytu) v libovolném období (i měsíce nazpět) a automaticky tento údaj přepočítat na cenu v Kč. Tato funkce je k dispozici v horním menu pod položkou Rozúčtování.

image5

Technické řešení

 1. K jednomu či výhodněji ke dvěma vodoměrům současně (obvykle na teplou i studenou vodu) je připojen jeden radiový vysílač.
 2. Vodoměry při průtoku vody generují pulzy, které jsou přenášeny do radiového vysílače umístěného mimo vodoměr.
 3. Vysílač informace o spotřebě vody v nastavené časové periodě rádiově odvysílá.
 4. Data jsou z desítek vysílačů zachyceny základnou, která je dále zasílá na zabezpečené servery. Základnu je možné připojit k existujícímu internetovému připojení v budově nebo lze využít GSM modem se SIM kartou s levným internetem funkčním v celé EU u libovolného operátora, který má v dané oblasti pokrytí 2G/3G signálem.
 5. Majitelé, provozovatelé či nájemci pak mají k dispozici již hotové grafické výstupy ve webové aplikaci Chytré vodoměry.cz. Data jsou také dostupná ve formátu CSV nebo přes REST API.
 6. K vodoměrům lze také připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie.

 

image7

Orientační základní ceny

 

Z uvedených základních cen poskytujeme množstevní slevy. Pro výpočet celkové ceny pro Vaši organizaci nás neváhejte kontaktovat.

 

Neúčtujeme žádné další poplatky mimo ceny uvedené níže (např. za zavedení měřidel do systému, aktivace, udělení přístupu nájemcům, režijní náklady atd.)

 

Pořizovací náklady
Chytrý vodoměr BONEGA na studenou nebo teplou vodu520 Kč
Vysílač BONEGA s vyměnitelnou baterií800 Kčjeden na dva vodoměry
Základna BONEGA3500 Kčjedna na stovky vysílačů v okruhu cca 5 pater všemi směry
Kontrolní domovní vodoměr Sensus 420 020 L165 R160995 Kčtypicky jeden na budovu
Snímač HRI Pulse Unit A1/D1, D10, D100, D1000980 Kčjeden pro každý kontrolní vodoměr
Provozní náklady
a) veškeré online služby při vysílání každých 20 minut18,20 Kč / vysílač / měsíctypicky na dva vodoměry = jeden byt
b) veškeré online služby při vysílání každých 5 minut35,10 Kč / vysílač / měsíctypicky na dva vodoměry = jeden byt
Montážní náklady 
Odpovídají běžným nákladům na klasickou výměnu vodoměru v daném regionu. Obvykle si zajišťuje samo SVJ nebo můžeme doporučit montážní firmu.

 

Kontakt

logo-chytre-vodomery-czIng. Roman Hudeček
Jednatel firmy
roman.hudecek@bonega.cz
603 542 347

Podrobné ukázky aplikace a popis technického řešení naleznete na www.chytrevodomery.cz.

Jeden komentář k “Jak dosáhnout až 30% úspory vody pomocí chytrých vodoměrů BONEGA

 1. Milan napsal:

  To je skvělý nápad. Je super, že je v dnešní době tolik možností, jak šetřit s vodou. My máme v koupelně třeba termostatickou baterii, kterou jsem objednal z https://www.top-koupelny.cz/kategorie/vodovodni-baterie-30/ a jednak nám díky ní ve sprše nekolísá teplota vody, ale pak je to dobrá investice právě pro úsporu vody a energií. Každá taková maličkost je ve výsledku hodně znát 🙂 .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − 13 =