Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Odry: Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce

Datum: 30.07.2018

Sypaná-zemní-hráz-údolní-nádrže-Šance-typu-„rockfill“-a-odběrná-věž-z-nádrže-805x350

Během rekonstrukce nádrže Šance byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména snížením objemu vody na polovinu. Podle vodohospodářů se vytvořil prostor pro zachycení povodní. Také byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět. Modernizace začala v září 2015 a v současnosti práce finišují. Po opravách by měla přehrada zvládnout až desetinásobně větší povodeň než před dvaceti lety. Důležitým účelem přehrady je dodávka surové vody pro Úpravnu vody Nová Ves společnosti SmVaK Ostrava.

„Během rekonstrukce se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar pro odvedení extrémního množství povodňové vody. Přehrada Šance bude schopna utlumit až desetkrát větší množství vody, než protékalo řekou v roce 1997, kdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu. Dalším přínosem je zvýšení stability hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů,“ řekl na jaře roku 2017 generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle technického ředitele Povodí Odry Petra Březiny bylo možné po dokončení hlavních prvků stavby – zejména nového bezpečnostního přelivu, navazujícího skluzu a vývaru pod hrází – přistoupit k plnění nádrže, což bude probíhat regulovaně s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně metr za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze a nezbytná měření technického a bezpečnostního dohledu. „Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. Kdy se tak stane, bude záležet na přítocích do nádrže. Může to být v následujících měsících, ale také i na jaře příštího roku“, pokračoval Březina.

Bezpečnost přehrady byla posílena i několika dalšími opatřeními. „Byla například zvýšena a upravena koruna hráze včetně vlnolamu. Přísypem se zvýšila stabilita hráze a nově byla provedena injekční clona v podloží hráze. Zvýšila se také stabilita svahu nad nádrží v údolí Řečice, a to odtěžením jeho horní části a přesunem horniny do jeho dolní části. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze,“ doplnila mluvčí podniku Šárka Vlčková.

V roce 2018 proinvestuje Povodí Odry 435 milionů korun. Více než polovina částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechybí ani finanční podpora projektů v některých městech a obcích. Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik zhruba 103 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − šestnáct =