Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Evidence kamerových prohlídek

Datum: 09.07.2018

01

Kamerové prohlídky kanalizačního potrubí se postupně stávají základem pro posuzování stavu kanalizace a rozhodování o způsobu opravy nebo rekonstrukce nalezených poruch. Díky vyšší mu počtu oprav, za pomoci robota nebo krátkého rukávce,  můžeme ušetřit a nemusíme hned provést výkopovou nebo bezvýkopovou výměnu potrubí.

Ideálně potřebujeme mít provedenou inspekci celé délky spravovaného kanalizačního potrubí. Když po určitém časovém úseku provedeme další prohlídku, můžeme porovnávat rozdíly mezi původním a novým stavem a zjistit tak, co je příčinou poruch a zda se poruchy  s časem zhoršují. Máme také rychlý přístup i k historickým záznamům.

Kamerové prohlídky jsou velmi náročné na data a na čas potřebný k jejich prohlédnutí. Pokud budeme mít prohlédnutou celou síť, je prohlížení, porovnání a vyhodnocení těchto prohlídek nadlidský úkol. Proto jsme do eVaKu ® přidali evidenci kamerových prohlídek. Evidence kamerových prohlídek zahrnuje evidenci všech nálezů včetně protokolů a fotografií těchto nálezů – různých poruch a anomálií stokové sítě. Součástí je automatizovaný import protokolů z kamerových prohlídek včetně ukládání fotek k jednotlivým  nálezům. Videa jsou ponechána na síťovém úložišti a v databázi eVaKu je uložen odkaz na toto umístění. Při postupném hromadění dat z kamerových prohlídek tak máme možnost si zobrazovat jednotlivé úseky kanalizace a porovnávat množství poruch, či vyhodnocovat, jak poruchy v čase přibyly.

V eVaKu jsme přidali Evidenci kamerových prohlídek, která je doplněna archivací protokolů z kamerových prohlídek a fotografií dnotlivých nálezů. Obojí se ukládá do části určené pro Evidenci dokumentů eVaKu ®.

Nová Evidence kamerových prohlídek eVaKu ®  umožňuje evidovat jednotlivé kamerové prohlídky, protokoly, nálezy a fotografie, a ukládá také odkazy na umístění videa a umožňuje porovnávat počet nálezů různých kategorií u jednotlivých úseků potrubí, jejich sekcí i celých řadů nebo stok i v dalším požadovaném členění.

eVaK ® je majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací, s detailní rizikovou analýzou stavu infrastruktury, plány financování obnovy, střednědobými plány obnovy, evidencí provozních událostí, automatickým oceňováním infrastruktury, možností importu dat z GIS a dalších informačních systémů a s exportem majetkové a provozní evidence (soubory MS Access typu *.mdb), plánů financování obnovy, výkazů VH01 pro ČSÚ a dalšími. Exporty jsou plně kompatibilní s požadavky jednotlivých  úřadů.

02

Obr. Protokol kamerové prohlídky kanalizace

www.aquion.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři + 16 =