Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Plzeňskému Prazdroji se daří výrazným způsobem snižovat spotřebu vody, říká mluvčí pivovaru Jitka Němcová

Datum: 25.06.2018

Prazdroj-nová-varna-805x350

Veřejností v současnosti rezonuje palčivá problematika sucha a s ním související snížené zásoby vody v některých lokalitách. Češi jsou národem pivařů a v zemi se v minulém roce vyrobilo 20 milionů hektolitrů piva. Jeho výroba patří ve spotřebě vody k náročným procesům. Zeptali jsme se proto představitelů pivovarů a zjišťovali jsme, kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebují, jestli se jich dotýkají problémy s vydatností vodních zdrojů nebo zda plánují investovat do technologií, které spotřebu vody sníží.

Plzeňský Prazdroj jeden z nejvýznamnějších pivovarů v Evropě vůbec a byl založen v roce 1842. Produkuje tradiční plzeňské pivo Pilsner Urquell. Dnes pod něj patří také pivovar Radegast nebo pivovar Velké Popovice. Plzeňský Prazdroj je největším českým pivovarem a zároveň největším tuzemským exportérem piva do zahraničí.

Podle mluvčí podniku, Jitky Němcové, se pivovaru daří výrazným způsobem dlouhodobě snižovat spotřebu vody. Plzeňský Prazdroj také vytváří systémy monitoringu, který optimalizuje odběry. Aktuální problematiku sucha pivovar při vlastní výrobě nikterak nepocítil. „Přemýšlíme hlavně tak, abychom vodu, kterou lze ještě na něco použít, skutečně použili,“ říká Němcová.

Kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebujete, jakou metodou spotřebu monitorujete? Kolik vody spotřebujete na další procesy související s výrobou (mytí obalů atd.)?

Plzeňskému Prazdroji se daří výrazným způsobem dlouhodobě snižovat spotřebu vody – konkrétně pak už o třetinu méně v porovnání s rokem 2010. Průměrná spotřeba vody v pivovarech Plzeňského Prazdroje činí nyní zhruba 3 litry vody na litr piva, což je celosvětově jedna z nejnižších dosahovaných hodnot.

Zhruba čtvrtina spotřeby vody připadá na čištění, ať již lahví, KEG sudů, zařízení apod. Voda je také nosným médiem při rekuperaci energií. A hnacím médiem v potrubí, kterým se dopravuje pivo např. z ležáckých sklepů na stáčírnu. Vodu se snažíme při výrobě co nejvíce šetřit. Například tím, že horkou vodu, která vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva, zachytíme a použijeme k výplachu KEG sudů. Po třetím oplachu různých zařízení zbyde voda znečištěná tak minimálně, že ji použijeme na první omytí v dalším cyklu. Při změkčování pro samotné vaření odpadá malé množství vody, která je tvrdá. To ale nevadí při namáčení ve sladovně, a tak ji použijeme tam. Co se odpaří při rmutování a ve chmelovaru (asi 10 %), slouží opět k výrobě horké vody. Vodu, která slouží jako tlačné médium v potrubí, také vylejeme jen z části (té, která se promíchala s pivem). A z části ji použijeme znova.

Vytváříme systémy monitoringu, který optimalizuje naše odběry. Školíme každého zaměstnance k šetření. Měříme sumu všech spotřebovaných vod ze všech zdrojů (povrchová voda, podzemní voda, dešťová voda a městská voda) pro jakékoliv užití v pivovarech. Výstup je reportován v jednotce [hl/hl]. Systém měření a sběr údajů je zajištěn pomocí automatického nebo ručního odečtu měřidel.

 Pocítil nějak pivovar sucho nebo problémy s kapacitou vodních zdrojů, které pro svou výrobu využívá?

Dopady sucha jsme zatím ve vlastní výrobě nepocítili a to i s ohledem na to, že jsme dokázali naši spotřebu v posledních letech snížit a s vodou nakládáme co nejšetrněji. A v tomto našem úsilí budeme i pokračovat. Do roku 2020 máme za cíl opět výrazně snížit spotřebu vody na výrobu jednoho hektolitru piva na 2,82 hektolitru. Hlavním zdrojem vody pro pivovary jsou hluboké vodní vrty, tato voda je používána především pro vlastní  vaření piva (varní voda). Tyto zdroje mají dostatek kvalitní vody, což potvrzují naše pravidelná měření.

 Investuje nebo plánuje pivovar investovat do technologií, které spotřebu vody sníží?

Podobných opatření jsme v posledních letech implementovali celou řadu. Cílem je šetřit na vstupu, ale také co nejvíce použité tekutiny vrátit zpět do procesu – samozřejmě, pokud je v odpovídající kvalitě. Spíše než o jednotlivých investicích, byť i u nich hledíme nejen na spotřebu vody ale i energií, je to o celkovém přístupu firmy. Přemýšlíme tak hlavně abychom vodu, která lze ještě na něco použít, skutečně použili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedenáct − osm =