Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Píšť nebude napojena na vodovod z Polska, využije systém SmVaK Ostrava

Datum: 06.06.2018

pist-805x350

Plánům s napojením na vodovod v Polsku je v Píšti konec. Obec na Hlučínsku využije služeb a sítě SmVaK Ostrava. Nyní bude voda přiváděna provizorně po povrchu. Obec také stále hledá nový hlubinný vrt.

Píšť na Hlučínsku bojuje s úbytkem podzemní vody. Stávající hlubinný vrt vysychá. S dodávkami vody mělo původně pomoci propojení vodovodní sítě s polskou stranou. Obec se domluvila na propojení vodovodní sítě se sítí gminy Krzyzanowice v obci Owsiszcze, z čehož však sešlo. „Velmi oceňujeme, že nám Polsko bylo ochotno pomoci. Po zvážení všech okolností rada rozhodla propojit náš vodovod se sítí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, která představuje nejvyšší dlouhodobou jistotu zdroje pitné vody,“ informoval starosta Daniel Fichna. Píšť začala problematiku s vodou intenzivně řešit.

„Obec se bude moci připojit na náš páteřní distribuční systém ve Vřesině. Vodu by měl do Píště přivádět takzvaný suchovod, který bude zřejmě vybudován během května. Měřit má 2300 metrů. V delším časovém horizontu se připravuje stabilní připojení na dodávky ze systému SmVaK,“ sdělil v první polovině května mluvčí společnosti Marek Síbrt. Píšť si ale k napojení na systém ve Vřesině musí vyřídit projektovou dokumentaci a další povolení a zřejmě se pokusí získat dotaci. Provizorní řešení bude spočívat v přivádění vody dva kilometry dlouhým suchovodem. „Obec bude nadále vlastníkem a provozovatelem místního vodovodu, ale zásobování pitnou vodou bude řešeno jak z vlastních zdrojů, tak páteřní infrastrukturou SmVaK Ostrava,“ doplnil Fichna. Na systém SmVaK Ostrava se napojí i nedaleká Hať, k čemuž má dojít během příštího roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × dva =