Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Odry: Slezská Harta je po 20 letech provozu v dobrém technickém stavu

Datum: 20.04.2018

Slezska_Harta

Vodohospodáři z Povodí Odry jsou spokojeni s průběhem manipulace, která probíhala na přehradě Slezská Harta od prosince 2017 do února 2018. Byl při ní částečně naplněn retenční prostor v nádrži, který je jinak povoleno plnit pouze za povodně. Akci musel povolit Krajský úřad Moravskoslezského kraje a jejím cílem bylo při postupném řízeném naplnění nádrže ověřit technický stav a bezpečnost . Podnik tak ověřil správnou funkci a spolehlivost mnoha prvků přehrady.

„Pro zdárné provedení této manipulace jsme proto na přelomu roku využili vhodnou hydrologickou situaci, tzn. dostatečný přítok do přehrady a nízké riziko výskytu přirozené povodně. Manipulace probíhala v úzké součinnosti s manipulacemi na níže ležící přehradě Kružberk. Nejvyšší hladina v nádrži 497,15 m n.m. byla dosažena 12. 1. 2018. V žádném případě nebyla ochranná funkce nádrže za povodně zcela omezena, neboť maximální možná dosažitelná výška hladiny v nádrži je 498,80 m n.m. Manipulace byla, po pozvolném odpouštění vody z přehrady na běžnou provozní úroveň hladiny, ukončena 26. 2. 2018,“ informoval vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry Tomáš Skokan.

Podle technického ředitele Povodí Odry Petra Březiny v průběhu manipulace probíhalo vyhodnocování údajů z rozsáhlého systému automatických zařízení sledující technický stav přehrady. „Jde o měření průsaků, posunů, náklonů, tlaků a dalších veličin. Probíhaly také mimořádné fyzické prohlídky obsluhou přehrady a také pracovníky technickobezpečnostního dohledu. Proběhla komplexní etapa geodetických měření sedání a pohybů hráze, objektů i podloží“, doplnil Březina. Podle podniku je přehrada v dobrém technickém stavu i po 20 letech provozu.

Slezská Harta sehrála významnou roli při povodních v roce 1996 a 1997. Její stavba byla zahájena v roce 1987 a po listopadovém převratu se opakovaně objevovaly pochybnosti o tom, zda je vodní dílo potřeb,a a jestli práce nezastavit. V devadesátých letech minulého století byly práce skutečně značně utlumeny a kolem budoucnosti díla se vznášela spousta otazníků. Kromě růstu cen stavebních prací totiž začala klesat spotřeba pitné vody. Přehradu zachránil vysoký stupeň rozestavěnosti i posudky expertů o ochraně před povodněmi, ale i proti případnému suchu a nedostatku vody v níže ležícím Kružberku. Vláda chybějící prostředky na dostavbu uvolnila v lednu 1996 a v listopadu 1997 byla přehrada oficiálně uvedena do provozu. Náklady se vyšplhaly na 2,5 miliardy korun a další tři čtvrtě miliardu stála stavba vodovodního přivaděče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × dva =