Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Prostředky vynaložené do zlepšení stavu infrastruktury pro rok 2018 přesáhnou 370 milionů korun

Datum: 24.01.2018

OVAK_UCOV_Ema-805x350

Redakce portálu vodarenstvi.cz se zaměřila na významné provozovatele infrastruktury v České republice. Zajímala nás především výše investic pro letošní rok a spokojenost vodohospodářů s rokem 2017. Nechybí ani nahlédnutí do problematických míst oboru.

Ostravské vodárny a kanalizace zásobují obyvatele Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Jde o provozní společnost, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje na úrovni 6-7,5 milionů metrů krychlových vody. Až 65 % vody OVAK nakupuje od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jako takzvanou vodu předanou. Ta pochází z údolních nádrží Kružberk (Úpravna vody Podhradí) nebo Šance (Úpravna vody Nová Ves).

Ostravské vodárny a kanalizace plánují v roce 2018 vložit do infrastruktury kolem 370 milionů korun a chtějí dále prohloubit svoji aktivitu v oblasti chytrých technologií. Za společnost odpovídala vedoucí oddělení vztahů s veřejností Radka Vanková.

Jak je vaše společnost spokojena s uplynulým rokem 2017. Jak ho hodnotíte? Kterou investici, nebo dokončený projekt považujete za nejvýznamnější, případně nejzajímavější, ať již z technického nebo jiného hlediska?

Do zlepšování služeb zákazníkům směřují stovky milionů korun. V minulém roce byla z tohoto pohledu zásadní investice do systému tzv. Smart Meteringu. Chytré, neboli SMART, technologie jsou všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku. Pozadu není ani společnost Ostravské vodárny a kanalizace, která v Ostravě rozvíjí systém dálkového odečtu vodoměrů. Mít doma chytrý vodoměr a využívat všech jeho výhod teď mohou i obyvatelé Ostravy. OVAK tím jasně deklarují svůj prozákaznický přístup a tendenci neustálého zlepšování svých služeb a komfortu jejich používání svými zákazníky. Současně se tak i podílíme na naplnění vize města Ostravy být chytrým městem. Chytrý vodoměr umožňuje zákazníkovi mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody, a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém mu pošle varovný e-mail.

Vysílače jsou instalovány na vodoměry v městských částech: Výškovice, Hrabůvka, Dubina, Moravská a Slezská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky a Poruba. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači ve formě tzv. „včelích pláství“, podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři.

Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek se odstraňuje v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy.

Základní podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli OVAKu, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů.

Za projekt dálkového odečtu vodoměrů získaly Ostravské vodárny a kanalizace zvláštní cenu v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost.“ Soutěž má propagovat tzv. SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice.

Dalším významným počinem roku 2017 bylo otevření zcela nové expozice „HISTORIE OSTRAVSKÉHO VODÁRENSTVÍ – BABYLON“ mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v Úpravně vody v Ostravě – Nové Vsi, v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon, která je stejně jako celý areál Úpravny památkově chráněná. Expozice vznikla díky úzké spolupráci města Ostravy a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace. Celkové náklady činily více než 4 milionů Kč

Práce a život přináší i různá zklamání a neúspěchy. Je něco negativního, co byste v souvislosti s Vaší společností nebo celkově oborem pro rok 2017 zmínil?

OVAK bere zklamání a neúspěchy jako součást života. Pokud už se stanou, snažíme se si z nich vzít ponaučení, vyřešit je a dívat se dopředu.

Přehoupněme se do roku 2018. Jaký objem finančních prostředků jste si vyhradili na investice? Jaký nejvýznamnější projekt chystáte?

Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2018 budou minimálně 373 milionů korun, z toho 288 milionů prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic 34 miliónů korun.

V čem vidíte největší výzvy pro vodárenství v dalším období? Například z legislativního, ale i technického, odborného nebo jiného hlediska?

Společnost OVAK chce v příštím roce dále rozvíjet moderní technologie. Zejména jde o projekt dálkového odečtu vodoměrů, který jsme už popsali. Aktuálně už takto funguje na 5 000 vodoměrů. Plán do roku 2019 zní: rozšířit počet uživatelů na 8 000. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu. Projekt má obrovský potenciál. Jednou z řady výhod je maximální přehled a pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti.

Další oblast je rozvíjení používání tzv. Ice piggingu, unikátní metody čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli. Ostrava je prvním a zatím jediným místem v České republice, kde se začala používat. Technologie vznikala 10 let ve Velké Británii za účasti Univerzity v Bristolu. V Česku byla testována v roce 2015 a 2016 naší společností ve spolupráci s mateřskou společností Suez, která vlastní patentová práva na tuto technologii. Metoda „Ice pigging“, kdy se do vodovodního potrubí natlačí směs složená z 95 % ledové tříště a z 5 % kuchyňské soli, je více než tisíkrát účinnější než běžný proplach. Hlavní podstatou čištění směsí ledu a soli je tzv. abrazivní efekt. „Ice pigging“ dokáže při optimálním tlaku vyčistit vodovodní potrubí tak, jak se to nikdy nepodaří při běžném proplachu či čištění vzduchem. Z trubek odstraní maximum sedimentu, biofilmu i uvolněného materiálu. Na čištění je potřeba jen 50 % vody než v případě proplachu a výhodou je také rychlost procesu, protože čas čištění potrubí se zkrátí na polovinu. Délka sítě vyčištěná za jeden den závisí na profilu čištěného potrubí, konfiguraci sítě a je limitována dostupným objemem připravené ledové tříště v zásobníku (10 m3). U malých průměrů (do 150 mm) je možné vyčistit až 6 kilometrů za den, běžně dosahovaný výkon je 1 – 2 kilometry za den. OVAK bude využívat technologii „Ice pigging,“ na základě vyhodnocení její potřeby v různých lokalitách ostravské aglomerace.

Foto: ovak.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × pět =