Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

MF Dnes: vodárenství jako smart byznys

Datum: 11.12.2017

Ostravský oblastní vodovod 1-1

Nejen IT společnosti se mohou prezentovat jako smart firmy. Chytrým a zároveň tradičním byznysem je v kraji možná překvapivě i vodárenství Páteřním systémem výroby a distribuce pitné vody v regionu je Ostravský oblastní vodovod, který začal být budován v 50. letech minulého století a příští rok oslaví šedesát let od okamžiku, kdy přitekla první voda z nově vybudované nádrže Kružberk přes Úpravnu vody Podhradí systémem přivaděčů a vodojemů do Ostravy.

Systém centrálních úpraven vody, 500 kilometrů přivaděčů a vodovodních řadů, vodojemů, z nichž směřuje pitná voda k více než milionu lidí v moravskoslezském a olomouckém regionu, ale i příhraniční části Polska, byl jako chytré řešení budován již od počátku. Například tím, že je vybudován jako převážně gravitační jen s minimální nutností vodu čerpat.

„Zjednodušeně řečeno jsou pod třemi centrálními zdroji ve správě Povodí Odry, jimiž jsou kaskáda vodních děl Slezská Harta a Kružberk v podhůří Jeseníků a Šance a Morávka v Beskydech, vybudovány tři naše centrální úpravny vody, odkud voda směřuje až na výjimky gravitačně k lidem v regionu,” říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu SmVaK Ostrava Jiří Komínek. Podle něj společnost vyrábí z těchto zdrojů 95 procent pitné vody.

Soustavu je navíc možné centrálně řídit z jednoho místa. Jako centrální mozek vodárenství regionu je možné označit moderní dispečerské pracoviště v sídle SmVaK Ostrava. I to je jednoznačně chytrý/smart přístup.

„Vezměte si třeba Jablunkovsko. V polovině roku 2016 jsme napojili na centrální systém třináct tisíc lidí, kteří v nejvýchodnější části země žijí. Ti byli závislí pouze na lokálních zdrojích vody. Nyní máme možnost je variantně přepojit na páteřní systém, když se u těch lokálních projeví nějaký problém související s déle trvajícím suchem,” popisuje Komínek.

Na konci roku 2015 a začátku roku 2016 byla situace v případě nádrže Šance, odkud je zásobováno FrýdeckoMístecko, Karvinsko, ale také příhraniční část Polska, špatná. Sešly se dvě skutečnosti – mimořádně suchý rok 2015 a rekonstrukce, kdy bylo nutné hladinu výrazně snížit, ale kvůli tomu, že nepršelo, se přehrada zpátky nedoplnila.

„S využitím vodojemů v Krmelíně a čerpací stanice v Lískovci u Frýdku-Místku jsme dokázali zásobovat část Havířovska a Karvinska z úpravny v Podhradí u Vítkova. Část Frýdecko-Místecka jsme místo z Nové Vsi – tedy Šancí jako zdroje vody – zásobovali z Vyšních Lhot, tedy Morávky jako zdroje vody, abychom vodu v Šancích šetřili,” uvádí Komínek.

Že jsou chytrá řešení vodařům vlastní, potvrzuje i nová on-line aplikace, jejímž prostřednictvím si mohou zákazníci od začátku listopadu vybírat čtyři desítky služeb souvisejících s péčí o vodu. Cílem je, aby přístup vodárenské společnosti ke klientům, kteří zvažují využití některých ze služeb, byl vstřícnější a pohodlnější než doposud.

„Vodárenství je konzervativní obor, ale svět se v oblasti nových technologií a přístupů k zákazníkům dynamicky mění. Na to musíme logicky zareagovat také my,” zdůvodnil novinku generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Dodal, že aplikaci najdou zájemci o služby na internetové stránce www.smvak.cz pod položkou Nabídka služeb.

SmVaK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 − 1 =