Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Proběhlo odkalení přivaděče mezi Úpravnou vody Podhradí a Krmelínem

Datum: 04.12.2017

III-1-1.-vetev-K12

Pro odvedení usazených sedimentů z potrubí s průměrem 1600 milimetrů se pětinásobně zvýšil průměrný průtok v řadu

Na začátku října proběhla každoroční akce Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, jejímž cílem bylo odvést z vodovodního potrubí nežádoucí sedimenty železitého původu, které se v něm postupně usazují. Během odkalování vodovodního přivaděče z Úpravny vody Podhradí přes Bílov do Krmelína a další větve mezi lokalitou Fulnek-Děrné a Stříteží u Hranic na Moravě byla voda vypouštěna přes kalníky do okolních toků. Akce proběhla v koordinaci s obcemi a městy na trase stejně jako s příslušnými organizacemi Českého rybářského svazu, ale také s významnými odběrateli, jimiž jsou Vodovody a kanalizace Přerov a Ostravské vodárny a kanalizace.

Přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice – Bílov – Krmelín/Bělá tvoří třetí větev Ostravského oblastního vodovodu a dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. V lokalitě Fulnek-Děrné se napojuje na třetí přivaděč přívodní řad Fulnek-Hranice, kterým je dodávána pitná voda do okresu Přerov a po trase je napojena část Fulneku a Nového Jičína.

„Kalníky jsou umístěny na nejnižších místech potrubí a jsou otevírány vždy postupně od úpravny vody dále ke koncovým vodojemům. Na konci se zpravidla odkaluje do předem vyprázdněné a z provozu odstavené komory vodojemu, který se poté vypouští a čistí. Vždy odebíráme vzorky odkalované vody a měříme koncentraci železa. Když jeho obsah klesne pod 0,15 miligramu na litr vody, odkalování je možné ukončit. Musíme také měřit koncentraci chlóru, protože vodu vypouštíme do okolních toků a musíme být ohleduplní k živočichům, které v nich žijí, především k rybám,“ vysvětluje ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Průtok v třetí větvi Ostravského oblastního vodovodu byl během odkalování navýšen až na 1500 litrů za sekundu. V průběhu odkalování, které trvá několik dní, je nezbytné provést řadu souvisejících manipulací tak, aby nebylo narušeno běžné zásobování regionu pitnou vodou „Zajímavostí na tomto přivaděči je například odkalování do suchého poldru u vodní nádrže Bílov,“ popisuje Komínek.

 

  • Ostravský oblastní vodovod je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři centrální úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m3 vody.
  • Systém Ostravského oblastního vodovodu má dvě části: Beskydský skupinový vodovod se zdroji Morávka a Šance (úpravny vody Vyšní Lhoty a Nová Ves) a Kružberský skupinový vodovod se zdrojem Kružberk v kaskádě s výše ležící údolní nádrží Slezská Harta (Úpravna vody Podhradí).
  • Z Úpravny vody Podhradí jsou zásobeny dvěma směry (severní a jižní) lokality v okresech Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín a Přerov.
  • První a druhou větví Kružberského skupinového vodovodu vedoucí do vodojemu Krásné Pole jsou zásobovány obce okresu Opava včetně tohoto města.
  • Z řídicího vodojemu Krásné Pole směřuje voda řadem Krásné Pole – RS Poruba do Ostravy-Poruby (voda předaná OVaK). Přivaděčem Krásné Pole – Záhumenice – Butovice je dopravována voda do Ostavy-Poruby, Bílovce, Studénky a obcí po trase v okrese Nový Jičín. Přívodním řadem Krásné Pole – Doubrava – Karviná je zásobováno Hlučínsko, Ostrava-Muglinov, Bohumín, Orlová a část Karviné.
  • Přivaděčem Záhumenice – Bělá se dopravuje voda od přivaděče Dolejší Kunčice – Bílov – Světlov do vodojemu Bělá a odtud do vodojemu Záhumenice, odkud je voda dodávána do Ostravy-Poruby.
  • Štolový přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice pokračující přívodním řadem Dolejší Kunčice – Bílov – Krmelín/Bělá tvoří III. přivaděč Ostravského oblastního vodovodu a dodává vodu do Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. Ve Studénce je větev propojena s přivaděčem Krásné Pole-Záhumenice-Butovice. V lokalitě Fulnek-Děrné se napojuje na III. přivaděč přívodní řad Fulnek-Hranice, kterým je dodávána pitná voda do okresu Přerov a po trase je napojena část Fulneku a Nového Jičína.
  • Z důvodu zvýšení rychlosti proudění vody v přivaděči Dolejší Kunčice – Bílov – Krmelín je v současnosti voda z Podhradí dopravována přes vodojem v Krmelíně čerpací stanicí v Lískovci u Frýdku do Bruzovic. Čerpání z Krmelína do Bruzovic probíhá v nočních hodinách. V Bruzovicích je voda míchána s vodou z Nové Vsi a distribuována na Havířovsko a Karvinsko.
  • Z Úpravny vody Podhradí směřují výtlačný přívodní řad do Vítkova. Dále zásobuje například Budišov nad Budišovkou a Melč v okrese Opava. • V systému je více než 110 odběrných míst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 + osm =