Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nezjištěné úniky vody mohou vyjít draho!

Datum: 14.11.2017

oprava kohoutku-2 kapající kohoutek

Proč vznikají rozdíly mezi údaji na bytových vodoměrech a ve vyúčtování? Kolik stovek litrů vody může při závadě splachovače zbytečně odtéct do kanálu?

Roční vyúčtování bývá často jediným okamžikem v roce, kdy si majitel bytu díky nemalým částkám uvědomí poruchy v bytě. Dokonce i zdánlivě malý únik vody kvůli kapajícímu kohoutku nebo protékající nádržce toalety může mít za následek vysoké náklady. Majitel nemovitosti nebo nájemník pak často řeší situaci reklamací, která končí na stole správci objektu. Se službou „Detekce úniků vody“ lze nechtěným nákladům snadno předejít.

Kontrole spotřebované vody by měli vlastníci i správci věnovat pozornost v průběhu celého roku, zvláště během období, kdy je byt na delší období neobydlený, případně není pronajatý. Voda může unikat z baterie a toalety, v nejhorším případě může dojít i k poruchám na vodovodních rozvodech. Náklady na bydlení také ovlivňuje případné přetlačování studené vody do rozvodu teplé vody přes nekvalitní vodovodní baterie.

Zaplatíme za vodu, kterou jsme skutečně spotřebovali?
Bytové vodoměry měří spotřebu vody pro uživatelskou jednotku. Naměřené údaje však nemusí odpovídat údajům uvedeným ve vyúčtování. Důvodů, proč vznikají tyto rozdíly je několik,“ říká Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika, která se specializuje na měření a rozpočítání nákladů na dodávku tepla a vody. „Může se jednat například o neviditelný nebo nechtěný únik vody, rozdíl spotřeby vody při odhadech způsobený neměřenými odběry, problém s kvalitou vodoměrů a vod, malý odběr vody pod minimálním průtokem, jehož hodnotu stávající bytové vodoměry nejsou schopny zaznamenávat, nesprávnou instalaci vodoměrů nebo o protlačování studené vody do teplovodního potrubí přes nekvalitní baterie.“

domaqua-m-1

Bytový vodoměr domaqua® m s rádiovým modulem

Za den může zbytečně odtéct do kanálu až 600 litrů vody
Závada na splachovači toalety je často příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Pokud se průtok vody nezastaví správně ihned po spláchnutí, protéká dál přibližně 25 litrů vody za hodinu, což jsou při dnešních cenách vody asi 2 Kč. Za jeden den je to už téměř 50 Kč.

Pokud by byla toaleta rozbitá celý rok, např. v delší dobu neobývaném bytě, proteklo by zhruba 220 m³ vody! Jestliže jeden krychlový metr vody dnes tedy stojí zhruba 83 Kč (včetně DPH), roční ztráta dohromady může činit 18 000 Kč, které doslova zbytečně odtekly do kanálu.

„Naštěstí většina vodoměrů, které máme u svých zákazníků již dnes nainstalované, je připravena pro rádiový přenos dat a je dostatečně citlivá, aby protékající toaletu dokázala zachytit,“ uvádí Jana Machková a dodává: „Stačí si jen tuto službu u nás aktivovat. V případě bytového domu to může udělat správce objektu.“ Je samozřejmě také možné nechat si při příští výměně nainstalovat vodoměr ještě citlivější, jakým je např. modilys m, který už dokáže odhalit i kapající kohoutek.

I kapající kohoutek totiž může způsobit výrazný růst nákladů za vodu. Pokud by jeden kohoutek v bytě silně kapal celý rok, je to bezmála 9 000 Kč. A takových kapajících kohoutků může být v domě či bytě samozřejmě víc.

Aktivujte si novou službu „Detekce úniků vody“ od společnosti ista a můžete nechtěným výdajům za vodu předejít. Ročně vás to bude stát zanedbatelnou částku v porovnání s náklady na vodu v případě protékající toalety či kapajícího kohoutku.

modilys

Bytový vodoměr modilys® m s vysokou přesností měření již od malých průtoků

Jak funguje detekce úniků vody v praxi?

Běžný vodoměr od společnosti ista vybavený standardním radiovým modulem pravidelně odesílá informace o průtoku vody do sběrnice dat memonic 3 v domě a následně jsou informace odeslány do centrály ista. Software pak dokáže vyhodnotit, zda se jedná o běžný průtok způsobený lidským chováním nebo o nechtěný soustavný průtok způsobený závadou. Po pěti dnech soustavného úniku vody systém informuje prostřednictvím portálu ista, SMS nebo emailu správce nemovitosti, případně přímo nájemníka. V informaci je také obsažena informace, o jak významný průtok se jedná: jako kritický je označen průtok od 20 l/h, jako nekritické jsou označeny průtoky v rozmezí od 1/6 l/h do 20 l/h. Spodní hranice měřitelnosti malých průtoků (viz kapající kohoutek), je dána také volbou typu vodoměru s odpovídající přesností měření již od velmi malých průtoků.

Rádiový odečet je nutnost
Pokud chtějí mít správci a uživatelé bytů větší kontrolu nad spotřebou vody a správným fungováním vodoměrů, měli by vsadit na rádiovou technologii, která umožňuje online monitoring spotřeb. Měřicí přístroje vybavené obousměrným rádiovým modulem komunikují přes sběrnici dat a informace o denních spotřebách a přístrojích se zobrazují na internetovém portálu. Odečty dat z přístrojů se zpracovávají automaticky a elektronicky přenášejí do programu rozúčtování. Častější přístup k údajům o spotřebě pomáhá správcům a vlastníkům bytů včas odhalit nežádoucí stavy, rychleji je napravit, čímž se zabrání navyšování nákladů na bydlení.

ista Česká republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva × 2 =