Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nezastupitelná role senzorických zkoušek vody

Datum: 01.11.2017

Senzoricke_zkousky_vody

Nejen moderní technologie slouží k analýzám vody v laboratořích společnosti Aqualia infraestructuras inženýring. Zásadní zůstává lidský faktor. V některých typech rozborů se běžně analyzuje i několik desítek ukazatelů. Základní parametry vody se analyzují už na kohoutku v domácnosti spotřebitele.

„Terénní parametry, které se stanovují přímo na místě odběru, nikoliv v laboratoři, mohou v řadě případů napovědět, zda nedochází ve vodovodním řadu, případně ve vodovodní přípojce ke změnám, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody. Sleduje se především teplota vody, množství celkového i volného chlóru, nebo také pach a chuť vody. Výsledek je dispozici prakticky okamžitě a má většinou vysokou vypovídací hodnotu,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková.

Chuť a pach vody můžou leccos napovědět

K tomu, abychom posoudili stupeň pachu a chuti vody je v místě odběru potřeba mít speciální vzorkovnici, ale především vyškoleného pracovníka. Ten pravidelně a dlouhodobě trénuje své smysly na speciálních vzorcích k tomu připravených. „Protože terénní podmínky nejsou vždy právě optimální, smysly mohou být například ovlivňovány rušivými okolními jevy, je nutné pach a chuť vody analyzovat znovu v laboratorních podmínkách. Senzorická kóje v laboratoři zajistí, aby čichové buňky neovlivňovalo okolní prostředí. Vzorek vody se také zahřívá, protože při vyšší teplotě je náš vjem intenzivnější. To ostatně známe všichni, kteří máme rádi pivo a víno. V případě, že se hospodský čepovaným nápojem nechce právě chlubit, podchladí ho tak, že jeho chuť jen obtížně vnímáte,“ vysvětluje Chlebková.

Před posuzováním je potřeba se vyvarovat především aromatických a kořeněných jídel, kouření nebo pití kávy. Před analýzou také není vhodné používat krém na ruce. Při nejednoznačných výsledcích u některých vzorků se na analýze podílí více pracovníků najednou. Místo subjektivního zkoušení nastupuje možnost intersubjektivního posouzení a porovnání. Jednotliví lidé, ačkoliv prošli náročným proškolením, přece jen mohou některé parametry vnímat s různou intenzitou.

Nepodceňujme lidské vnímání

„Senzorické analýzy jsou velmi podstatné, mohou nám zásadně napovědět, na co se při následných analýzách máme zaměřit. Posuzovatelé se proto snaží například detailně popsat pach, který cítí. Ve vzorcích vody ze studní jsme se například setkali s plísňovým, zemitým, ale třeba i hnilobným pachem, který jde často ruku v ruce s výskytem nebezpečných bakterií. Chuť vody nikdy nezkoušíme u neznámých zdrojů a vzorků, které nás odradí již po pachové zkoušce. Bezpečnost a zdraví posuzovatelů je vždy prioritou, zkoušené vzorky se proto za žádných okolností nepolykají,“ popisuje Chlebková.

Přestože jsou většině lidí známé čtyři základní chutě: slaná, sladká, hořká a kyselá, voda může být chutnat také svíravě, železitě nebo kovově. Její chuť ovlivňuje i celková mineralizace zdroje. Pokud spotřebitel změní bydliště nebo jen navštíví příbuzné v jiném městě s odlišným zdrojem, voda mu nemu­sí chutnat. Může se totiž změnit zastoupení vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitanů. Ty jsou běžnou součástí vody, kterou pijeme.

 

Aqualia infraestructuras inženýring (AII)

  • Společnost AII byla založena v roce 1996 s názvem SmVaK-inženýring, s.r.o., jako dceřiná společnost SmVaK Ostrava. V roce 2006 se stala součástí skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako samostatné společnosti.
  • Společnost se dominantně zabývá inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodovodů a kanalizací, čerpacích stanic nebo vodovodních a kanalizačních přípojek. Pro realizované stavby společnost zajišťuje jejich přípravu po majetkoprávní stránce, zpracování projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a kolaudační souhlas.
  • Společnost zajišťuje kompletní projektovou činnost při výstavbě a následnou stavební činnost.
  • Akreditovaná centrální laboratoř v Ostravě-Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality vody. Ročně analyzuje zhruba 6 000 vzorků, komplexně podle více než 90 kritérií zhruba čtvrtinu z nich. Laboratoř analyzuje pitnou, povrchovou, podzemní i odpadní vodu, provádí také rozbory vodárenských a čistírenských kalů. Provádí chemické, mikrobiologické, biologické a senzorické zkoušky pitných, povrchových, podzemních, surových a teplých vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + sedmnáct =