Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Mechanické vodoměry pro měření spotřeby vody v bytových domech

Datum: 14.08.2017

Domaqua-Ista-Volty

Výběr vhodného vodoměru ovlivňuje řada faktorů, např. jmenovitý průtok vody v potrubí, prostor pro instalaci, požadavky na přesnost měření a v neposlední řadě i ekonomické možnosti vlastníků bytů. Nejpoužívanějším měřičem pro určení průtoku teplé a studené vody v bytových domech jsou mechanické lopatkové měřiče.

Díky dlouholetým zkušenostem s jejich provozem se mechanické lopatkové vodoměry vyznačují vysokou spolehlivostí měření a kvalitními konstrukčními vlastnostmi, mnohokrát ověřenými v praxi. Jejich výhodou jsou i nižší počáteční náklady a variabilita použití. Počítadlo těchto měřičů je mechanické a nevyžaduje připojení na zdroj energie. Důležitou součástí vodoměrů jsou instalační prvky, které významně zjednodušují opětovnou montáž vodoměrů z důvodu ověření nebo výměny. Pokud chceme měřit spotřebu vody s větší přesností pak je možné zvolit pístový vodoměr. Pojďme se podívat na typy vodoměrů ista podrobněji z hlediska jejich vlastností a nejvhodnějšího použití.

 

Jednovtokový mechanický lopatkový suchoběžný vodoměr domaqua® m

Jednovtokové vodoměry jsou konstrukčně nejjednodušší mechanické měřiče průtoku vody. Voda vtéká a vytéká do měřicí komory jedním tangenciálním kanálkem. Lopatkové těleso, které je uloženo v měřicí komoře se dostává působením proudu vody do rotace a pohyb se přenese na počítadlo.

Bytový vodoměr domaqua® m je jednovtokový lopatkový suchoběžný vodoměr s magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem. Počítadlo se nedostává do styku s vodou, což zabraňuje jeho blokaci nebo zpomalení způsobenému usazeninami. Suchoběžný vodoměr tak zaručuje spolehlivý provoz a přesnost měření. Dodává se stavebních délkách 80 mm, 110 mm a 130 mm s možností průtoku Q3 2,5 m³/h nebo Q3 4 m³/h.

 

Kdy zvolit tento vodoměr?

Vodoměr domaqua m je vhodným řešením pro zákazníky, kteří hledají spolehlivé a jednoduché řešení měření spotřeby vody za výhodnou cenu.

Ista-01

domaqua m s rádiovým modulem

Vícevtokový lopatkový suchoběžný vodoměr istameter® m

Konstrukce měřiče tvoří lopatkové kolo, které je uloženo ve speciální měřicí komoře. Voda vtéká do této komory z více tangenciálních kanálků a lopatkové těleso se dostává do rotace, která je přenášena na počítadlo. Výtokové kanálky se nacházejí v jiné rovině než vtokové. Vícevtokovou konstrukcí je zajištěno rovnoměrné zatížení lopatkového kola, čímž je zaručena přesnost měření a dlouhá životnost. Vodoměr je vybaven magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem, které se díky důmyslné konstrukci nedostává do kontaktu s vodou. Vodoměr je dodáván s možností průtoku Q3 2,5 m³/h nebo Q3 4 m³/h.


Instalační prvky pro snadnější manipulaci

Výhodou bytového vodoměru istameter m je bohatá paleta instalačního příslušenství. Díky snadné možnosti závitového připojení vodoměru do instalačních prvků EAS, VAS nebo přípojky pod můžeme snížit následné náklady na montážní práce při výměně nebo ověření vodoměru. Jednotrubková přípojka EAS se instaluje přímo do vodovodního potrubí, VAS ventilová přípojka je vynikajícím řešením pro dodatečnou montáž vodoměru na stávající uzavírací ventily. Díky oddělené konstrukci se při ověřování měřidel nebo výměně vodoměru, mění pouze průtokoměrná část, vodoměr se jednoduše demontuje vyšroubováním. Potrubí se během doby ověření uzavře závitovým uzávěrem. Vodoměr istameter m je dodáván se zpětnou klapkou, která zabraňuje riziku zpětného průtoku, který zkresluje údaje o spotřebě vody.

Ista-02a

istameter m s rádiovým modulem

Ista-02b

Ventilová přípojka EAS a VAS

Kdy zvolit tento vodoměr?

Vodoměr istameter m se vyznačuje precizní měřicí technikou ověřenou v praxi, která zaručuje vysokou spolehlivostí provozu a přesností měření. Možnosti snadné výměny vodoměru díky instalační je přidanou výhodou, která dokáže zjednodušit proces výměny vodoměru i ušetřit v průběhu času zákazníkům náklady.

 

Rotační objemový vodoměr modilys® m

Vodoměr modilys m je vybaven rotačním pístem pro měření průtoku studené a teplé vody. Splňuje třídu přesnosti R 160 dle MID*, která klade na vodoměry vysoké požadavky. Přesnost a citlivost měření tohoto vodoměru není závislá na poloze instalace. Díky vysoké citlivosti měření dokáže modilys m zaznamenat hodnoty při průtoku nižším než 1 l/h, a významně tím snižuje rozdíly mezi hodnotami naměřenými na hlavním vodoměru a hodnotami z bytových vodoměrů. V rozsahu běžných používaných průtoků a v případě přetížení sítě je jeho přesnost blízká 100 %. Dodává se ve stavebních délkách 105 mm, 110 mm, 115 mm, 170 mm a 190 mm, s průtokem Q3 4 m³/h.

 

Kdy zvolit tento vodoměr?

Vodoměr modilys m měří s velkou přesností již při nízkém prů­toku. To je výhodou zejména tehdy, pokud chceme s co největší přes­ností porovnat spotřebu bytových vodoměrů vůči hlavnímu vodoměru v objektu, nebo přesněji analyzovat například nežá­doucí úniky vody.

Ista-03

modilys m

Všechny vodoměry ista samozřejmě splňují požadavky příslušné legislativy včetně Evropské směrnice 2014/32/EU (MID) a procházejí důkladným testováním na opotřebení a metrologickou stálost. Mají elegantní design, malé rozměry a dobře čitelný displej.

 

Dálkový odečet a správa dat

Všechny bytové vodoměry společnosti ista jsou v základní verzi dodávány s krytkou modulární části, kterou je možné kdykoliv doplnit o rádiový modul. Zařízení je tak schopné předávat informace o naměřených hodnotách prostřednictvím rádiové sítě bez nutnosti vstupu do bytů či objektů. Odečet dat se realizuje dvěma způsoby:

– sběrnicí dat memonic 3, instalované ve společných prostorách objektu

– mobilní sběrnicí dat PDA pochůzkovým způsobem (bez vstupu do bytů)

Životnost rádiového modulu je 10 let s rezervou 2 roky. V případě výměny vodoměru například z důvodu metrologických požadavků se jednoduše instaluje nový, nebo případně ověřený vodoměr, který se opět osadí stávajícím modulem. Systém správy dat přes sběrnici funguje automatizovaně, data se zpracovávají elektronicky, čímž se významně zjednodušuje proces získávání údajů a jejich přenos do rozúčtovacího systému. Současné rádiové moduly fungují na principu obousměrné komunikace, kdy měřicí zařízení komunikují navzájem, čímž se zvyšuje spolehlivost přenosu dat. Vodoměry lze integrovat spolu s měřiči tepla nebo poměrovými rozdělovači tepla do jednoho funkčního systému a údaje o spotřebách za různá časová období mohou správci či vlastníci bytů sledovat prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz. Správci tak mají možnost přístupu k aktuálním datům o spotřebě objektu a stavu měřičů, což jim umožní rychleji odhalit případné nežádoucí stavy, např. únik vody, zpětný průtok či manipulaci s přístroji.

201715_ISTA_bannery_1200x250

Autor: ista Česká republika, s.r.o.
ista.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 + 11 =